Secretariaat FVB | NVvMT

Fivelingo 253 
3524 BN Utrecht

T 030 - 280 04 32 (ma-di-do 9.30 - 15.30 uur)
E info@vaktherapie.nl

Voor leden:

Wil je je adres wijzigen, ga dan naar PROFIEL > Inloggen (rechtsboven) 

Heb je problemen met inloggen? Neem contact op met het secretariaat FVB. 

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Graag doorgeven aan het secretariaat FVB. 

Mailadressen NVvMT bestuur: 

Laurien Hakvoort, voorzitter@nvvmt.nl
Lizzy Dinghs, secretaris@nvvmt.nl
Saskia Gevers, penningmeester@nvvmt.nl 
Julia Hoorman, prcom@nvvmt.nl 
Gea van Straaten, kennisinnovatie@nvvmt.nl
Maaike van Swambagt, belangenbehartiging@nvvmt.nl 
Vincent Veldman en Joris Luczak, studentzaken@nvvmt.nl 

Voor algemene vragen over muziektherapie, info@nvvmt.nl 

Voor aanleveren content voor deze website, webmaster@nvvmt.nl