tokkelen.png

De werkveldgroep Muziektherapie VGZ is bedoeld voor muziektherapeuten werkzaam in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij behandelen problematiek die voortkomt uit de verstandelijke beperking of optreedt naast de verstandelijke beperking. Kortom een grote diversiteit en complexiteit aan problematiek. In de werkveldgroep richten we ons op relevante thema’s als, ernstig meervoudige beperkingen (EMB), gedragsproblemen, autisme en dementie.

Doelstellingen

Deze werkveldgroep stelt zich ten doel om muziektherapie met clienten in de VGZ- sector  te professionaliseren. Dit willen we bereiken door:

  • Themabesprekingen en daarmee gepaard gaande praktijkervaringen middels  casusbeschrijvingen, videomateriaal.
  • Het in consensus komen tot effectieve werkvormen en behandelmethoden.
  • Onderbouwen van werkwijzen via koppeling naar theorieën en onderzoek.
  • Ontwikkelen van productbeschrijvingen.
  • Kennisvergaring. Via verslaglegging van literatuur, onderzoek, nieuwe ontwikkelingen, internet of congressen.
  • Organiseren van studiedagen over muziektherapie in de VGZ.
  • Creëren en promoten van stageplekken.
  • Professionele benadering van instellingen c.q. werkgevers om muziektherapie beter op de kaart te zetten in deze sector.

Bijeenkomsten

De werkveldgroep komt minstens 2 keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten worden voorbereid door de leden zelf. De locatie verschilt per bijeenkomst, bij voorkeur zoveel mogelijk centraal in het land gelegen.

Het bijwonen van de bijeenkomsten telt mee voor uw registratie en herregistratie in het Register voor Vaktherapeutische Beroepen. De werkveldgroep is geaccrediteerd door de SRVB.

Aanmelding

Muziektherapeuten werkzaam in de VGZ  kunnen voor info en aanmelding terecht bij:

Nancy Ploeger-Van den Ende (contactpersoon): werkveldVGZ-MT [at] nvvmt.nl