pianovingers.png

Welkom,

op de webpagina's van de Nederlandse werkveldgroep muziektherapeuten V&V (NWMV&V). De werkveldgroep bestaat uit 3 stuurgroepleden en ca. 75 muziektherapeuten, allemaal werkzaam in de sector verpleeg- en verzorgingshuizen.

Doel van deze werkveldgroep het professionaliseren van muziektherapeutische zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Hierbij valt te denken aan onderzoek, het verzamelen van relevante literatuur, het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en het promoten van muziektherapie in verpleeghuizen. Verder organiseren wij studiedagen voor muziektherapeuten werkzaam in de sector. Een volledig overzicht van onze doelstellingen vindt u hier.

Bent u ook als muziektherapeut werkzaam in de verpleeghuiszorg, dan kunt u zich aanmelden op volgend adres: werkveldVV-MT @ nvvmt.nl.

Het bijwonen van de bijeenkomsten telt mee voor uw registratie en herregistratie in het Register voor Vaktherapeutische Beroepen. De werkveldgroep is geaccrediteerd door de SRVB.

Doelstellingen

Vastgesteld tijdens de studiebijeenkomst d.d. 10-3-2016.

Hoofddoelstelling

 1. Verbinden/organiseren van alle muziektherapeuten:
  Als bestuur hebben we het doel zo veel mogelijk muziektherapeuten, werkzaam in de V&V, met elkaar in contact te brengen, informatie te delen, kennis te delen en zo veel mogelijk met “met de neuzen dezelfde kant op te laten kijken” om
 2. Professionaliseren van muziektherapie in de ouderenzorg voort te zetten.
  De komende jaren zal evidence based werken en practise based werken een vereiste worden. We zoeken aansluiting bij wetenschappelijk onderzoek en andere relevante netwerken. Kennis delen en handelen volgens beproefde methodes en het verder ontwikkelen van producten en modules is essentieel.
 3. Profileren van muziektherapie in de ouderenzorg
  Daarvoor zullen we aansluiten bij de communicatielijnen van NVvMT (www.muziektherapie.nl) en participeren in landelijk georganiseerde programma’s in de ouderenzorg. We zullen verder zoeken naar nieuwe mogelijkheden om te profileren en te netwerken. De ontwikkelingen op de markt (1e lijn, langer thuis, wetenschappelijk onderzoek), zullen hierbij leidraad zijn.

Voorwaarden:

 • Makkelijke en eenduidige communicatiekanaal onderling: e-mail werkveldVV-MT [at] nvvmt.nl en LinkedInGroep
 • Minimaal 2 studiemiddagen per jaar, elke 5 jaar een lustrum
 • Deelname Deltaplan Dementie
 • Project VitaValley 1e lijns product
 • Aandacht voor literatuur tijdens studiemiddag
 • Alle mensen die zich muziektherapeut noemen toelaten tot werkveldgroep (mits minimaal 75% van alle leden lid zijn van de NVvMT)
 • Kennis delen onderling
 • Korte lijnen met NVvMT houden

Visie op dementie:

 • Mensen hebben de regie over hun leven (wat wil de cliënt)
 • Familieparticipatie
 • Foutloos leren
 • Belevingsgericht
 • Plezier (kwaliteit van leven)

Leden bestuur werkveldgroep:

Marlies Brandt (voorzitter)
Emma Jung
Hanna Bruijn-Rietman
Amanda Dobbenberg

Contact: werkveldVV-MT @ nvvmt.nl