bongo.png

Artikelindex

Gerontopsychiatrische afdelingen

Binnen het verpleeghuis kunnen ook afdelingen voor ouderen met psychiatrische aandoeningen voorkomen. Er is een trend dat de longstay afdelingen uit de GGZ verdwijnen en daarmee ouderen met psychiatrische aandoeningen in het verpleeghuis verblijven.
Afdelingen, waar cliënten met de ziekte van Korsakov (meer informatie over de ziekte van Korsakov zie www.korsakovsyndroom.nl) verblijven, vallen officieel niet onder de psychiatrie, maar worden zij in dit stuk wel hier besproken, omdat voor deze ziekte vaak een benadering en behandeling nodig is, die raakvlakken heeft met psychiatrische bewoners.

Muziektherapie op gerontopsychiatrische afdelingen

Het syndroom van Korsakov

Onderstaande tekst is gebaseerd op de in 2010 door het landelijk Korsakov Kenniscentrum gepubliceerde consensus based zorgprogramma voor Korsakov.
Muziektherapie wordt binnen dit zorgprogramma gezien als een multidisciplinaire behandelvorm, die zich hoofdzakelijk richt op het doorbreken van de vicieuze cirkel van aanhoudend negatieve gevoelens door het leren omgaan met emoties.

Probleemgedrag
Onder probleemgedrag verstaan wij bij het syndroom van Korsakov vooral de apathie en moeite met het reguleren van agressie. De executieve functiestoornissen, zoals zij de apathie ook noemen, zijn kenmerkend voor het syndroom van Korsakov.
Actieve muziektherapie kan de cliënt ertoe uitnodigen om tot actie te komen, om een bijdrage te leveren aan de vorm van de muziek. Muziek luisteren, kan als positieve bekrachtiging optreden, waardoor de cliënt wel tot actie kan komen.

Stemmingsproblematiek
Persisterende negatieve gevoelens en een zekere gevoelsvervlakking zijn kenmerkend voor het syndroom van Korsakov. Muziektherapie kan werken aan het kunnen herkennen en benoemen van gevoelens van angst, onzekerheid, verdriet en boosheid.
In de individuele en groepstherapie wordt gewerkt aan het kanaliseren van emoties. De therapie begint meestal laagdrempelig met het luisteren van muziek. De reacties die muziek oproept zijn vertrekpunt voor de muziektherapeut voor de behandeling. De therapie start vaak individueel en wordt in een later stadium omgezet tot groepstherapie.

Identiteitsproblematiek
Cliënten met het syndroom van Korsakov zijn vaak onzeker, wat mede naast andere problematiek zoals persoonlijkheidsproblematiek in hen verleden tot verslaving geleid heeft. Onderdeel van de muziektherapie is het dan ook de nadruk te leggen op wat wel goed gaat en zo de eigenwaarde van de cliënt door middel van succeservaringen te vergroten.
Veel cliënten met het syndroom van Korsakov zijn gedurende hun leven in een isolement terecht gekomen. Door middel van groeps-muziek-therapie kunnen de cliënten weer leren met elkaar om te gaan en sociale contacten aan te gaan.