gong.png

Welkom ...

... op de website van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie. De NVvMT is de beroepsvereniging van muziektherapeuten in Nederland. Op dit moment telt de vereniging ruim 525 leden, waarvan meer dan 280 zijn op genomen in het Register Vaktherapeutische Beroepen. Muziektherapie is één van de zeven vormen van vaktherapie. De NVvMT is als beroepsvereniging aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB), EMTC en het WFMT.
Deze website is voor muziektherapeuten, studenten muziektherapie, verwijzers en iedereen die belangstelling heeft voor muziektherapie.

Voor meer informatie over aanmelden en opzeggen lidmaatschap van de NVvMT, klik hier.

Artikelindex

Algemeen

Muziektherapie in verpleeg- en verzorgingshuizen speelt in Nederland een steeds belangrijkere rol. In januari 2010 waren ca 75 muziektherapeuten werkzaam in een verpleeg-of verzorgingshuis. Muziektherapeuten behoren bij de beroepsgroep vaktherapie.
Zij werken op verwijzing van de verpleeghuisarts aan de psychosociale problematiek die door de verschillende stoornissen kan optreden. Muziektherapeuten werken in het multidisciplinaire team, bijvoorbeeld samen met verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, activiteitenbegeleiders, artsen en geestelijk verzorgers.

In de verpleeg-en verzorgingshuizen treffen wij tegenwoordig een gevarieerde populatie aan. De medisch-technologische vooruitgang maakt het mogelijk dat mensen steeds ouder worden, wat vaak ook betekent dat er een combinatie van allerlei lichamelijke en psychische aandoeningen ontstaat.
Maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld thuiszorg, maken mogelijk dat ouderen met dementie langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
Opname in een verpleeghuis is pas nodig als er naast de dementie ook bijkomende problemen zijn.
Tegelijkertijd verblijven ook steeds meer mensen met complexe problematiek in het verpleeghuis, zoals

 • ouderen met een verstandelijke beperking
 • jong dementerenden (vanaf 45 jaar)
 • cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • cliënten met het syndroom van Korsakov
 • cliënten met de ziekte van Parkinson
 • cliënten met de ziekte van Huntington
 • cliënten COPD
 • cliënten Multiple Sclerose
 • ouderen die revalideren na een operatie
 • ouderen met somatische aandoeningen
 • ouderen met een psychiatrische voorgeschiedenis

Over het algemeen maakt men onderscheid tussen

 1. Psychogeriatrische afdelingen (PG)
 2. Somatische afdelingen
 3. Gerontopsychiatrische afdelingen

In het vervolg van dit stuk wordt per type afdeling beschreven welke doelgroepen er kunnen verblijven en welke problematiek door middel van muziektherapie behandeld kan worden. Maar eerst in het kort de uitgangspunten van muziektherapie.