gong.png

Hierom word je NVvMT lid:

 • vier keer per jaar het TIJDSCHRIFT VOOR VAKTHERAPIE in de brievenbus
 • elke maand de NVvMT NIEUWSBRIEF, met nieuws uit het muziektherapie veld, oproepen, foto’s, links en de uitgebreide agenda met studiedagen, congressen en nascholingen
 • regelmatig NVvMT NIEUWSFLITSEN, met bijv. de nieuwste vacatures
 • toegang tot het LEDENDEEL van nvvmt.nl en fvb.vaktherapie.nl, met veel actuele informatie
 • vermelding als muziektherapeut op MUZIEKTHERAPIE.NL (als je dat wilt)
 • KORTING op studiedagen en nascholingsactiviteiten van de NVvMT, van de FVB en van onze partners
 • GRATIS of korting op brochures van de NVvMT en FVB, zoals folders, promotiemateriaal en het Beroepscompetentieprofiel
 • STEMRECHT (als gewoon of reductielid) bij de jaarlijkse Algemene ledenvergadering, samen bepaal je het beleid van de beroepsvereniging
 • De mogelijkheid om ACTIEF te worden voor je vak: in werkveldgroepen, projecten, commissies, netwerken of in het bestuur
 • Als STUDENT: gratis deelname aan de studentendagen, unieke kansen om te bouwen aan je netwerk en toekomst, deelname aan de studentencommissie of als bestuurslid studentzaken in het NVvMT bestuur
 • Je krijgt INDIVIDUELE JURIDISCHE BIJSTAND in geval van conflicten tussen werkgever en werknemer of met een cliënt en ONDERSTEUNING bij een FWG-indelingsprocedure
 • De NVvMT is (in de FVB) aangesloten bij de FBZ, die CAO ONDERHANDELINGEN voert namens ons, zodat de belangen van muziektherapeuten in (bijna) alle werkvelden worden behartigd.
 • Door lid te zijn ONDERSTEUN je de kennisinnovatie, PR en belangenbehartiging van de muziektherapie en muziektherapeuten in Nederland
 • Je valt als lid onder de BEROEPSCODE en KLACHTRECHT van de vereniging. Hiervan gaat een signaal uit naar de maatschappij: je bent een professional en houdt je aan de kwaliteitsregels van de beroepsorganisatie
 • Lidmaatschap van de NVvMT is VOORWAARDE voor het starten met de inschrijfprocedure in het REGISTER VAKTHERAPIE, waarmee de kwaliteit van je beroepsuitoefening zichtbaar wordt en periodiek getoetst wordt
 • VRIJGEVESTIGDE muziektherapeuten kunnen, mist ze bezig zijn met registratie, vermeld worden op de publiekswebsite vaktherapie.nl.
 • het FVB FEDERATIEBUREAU is ons kantoor en voor leden met alle vragen drie dagen per week telefonisch en 24/7 per mail te bereiken