gong.png

Een werkveldgroep verenigt zoveel mogelijk muziektherapeuten werkzaam binnen een werkveld en stelt zich ten doel om muziektherapie in deze sector beter te profileren en te professionaliseren. Stimulering van onderzoek, productontwikkeling, expertise-uitwisseling en kennisvergaring, maar ook het onderling uitwisselen van ervaringen vormen hierbij belangrijke aandachtspunten.

Een werkveldgroep komt minstens twee keer per jaar bij elkaar. Werkveldgroepen bestaan voor minstens 70% uit leden van de NVvMT. Leden, studenten muziektherapie en stagiaires muziektherapie mogen aan meerdere werkveldgroepen deelnemen.

Deelname is geheel kosteloos. Voor bijeenkomsten waarvoor een professionele gastspreker is uitgenodigd, kan aan de deelnemers om een bijdrage in de kosten worden gevraagd.

 

Actieve werkveldgroepen:

Format opzetten werkveldgroep

Wil je zelf een werkveldgroep opzetten? Hieronder een aantal nuttige tips en regelgeving:

 

 • Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor een lijst met leden werkzaam in het betreffende werkveld, en voor verdere ondersteuning.
 • E-mailaccount openen met een naam die verwijst naar het werkveld (zodat mails gescheiden blijven van persoonlijke mail.) Ook praktisch bij het overdragen van functies. Wil je voor de werkveldgroep een e-mailadres @nvvmt.nl, neem dan ook contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Vast contactpersoon.
 • Doelstellingen vaststellen samen met leden van de werkveldgroep.
 • Inventarisatieformulier samenstellen, onderzoek naar interesse en behoeften qua thema besprekingen. Dit brengt de professionalisering op een hoger niveau.
 • Onderling mailen van tips/opmerkingen/links/etc. stimuleren.
 • Bijeenkomst frequentie afspreken met de leden van de werkveldgroep (minimaal 2 keer per jaar).
 • Agenda samenstellen en op de dag van de bijeenkomst volgende agenda vaststellen.
 • Visie bespreken.
 • Locatie van de bijeenkomst regelen.
 • Rolverdeling: Wie neemt welke taak op zich? (voorzitter, notulist, contactpersoon, etc.)
 • Verhouding 70% lid NVvMT – 30% geen lid hanteren om voor onkostenvergoeding vanuit de NVvMT in aanmerking te  kunnen komen.
 • Info m.b.t. de werkveldgroep op website NVvMT plaatsen.
 • Accreditatie voor bijeenkomsten van de werkveldgroep aanvragen bij de SRVB.
 • Deelnemerslijst bijhouden.
 • Financiële bijdrage deelnemers bij een bijeenkomst: leden NVvMT betalen minder dan niet-leden.
 • Deelname meerdere werkveldgroepen: leden NVvMT mogen alle werkveldgroepen bezoeken, niet-leden alleen die werkveldgroep waar zij lid van zijn.
 • Deelname studenten werkveldgroepen: studenleden NVvMT mogen deelnemen aan werkveldgroepen. Niet-leden mogen een eerste keer deelnemen aan een bijeenkomst, daarna wordt de regel gehanteerd dat hij/zij studentlid NVvMT moet zijn.

De werkveldgroep Muziektherapie GGZ en Verslavingszorg is bedoeld voor muziektherapeuten werkzaam in de GGZ. De muziektherapeuten zijn werkzaam zowel op open en gesloten afdelingen bij instellingen in de Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg en Algemene ziekenhuizen op de afdeling Psychiatrie alsmede in een eigen praktijk.

Muziektherapeuten in dit werkveld behandelen cliënten met psychische problemen zoals ADHD, angststoornissen, anorexia nervosa, autisme, bipolaire stoornis, borderline, boulimia nervosa, dementie, depressie, eetstoornissen, Korsakov, obesitas, persoonlijkheidsstoornissen, posttraumatische stress, schizofrenie, seksuele problemen en verslaving.

De werkveldgroep muziektherapie in de GGZ heeft tot doel om muziektherapie binnen instellingen en ziekenhuizen te profileren en in te bedden in de behandeling.

Doelstellingen

De werkveldgroep stelt zich ten doel om muziektherapie te professionaliseren door:

 • Het delen van kennis en ervaringen door middel van bijeenkomsten, casus- en werkvorm besprekingen.
 • Uitwisseling van vak gerelateerde literatuur, effectieve werkvormen en behandelmethoden.
 • Bespreken van recente onderzoeken binnen het vakgebied.
 • Ontwikkelen van productbeschrijvingen en onderzoek.

Bijeenkomsten

De werkveldgroep komt twee keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Wij bezoeken iedere keer een werkplek waar de vergadering wordt gehouden. De bijeenkomsten worden voorbereid door de voorzitter en degene die een workshop verzorgt.

Het bijwonen van de bijeenkomsten telt mee voor uw registratie en herregistratie in het Register Vaktherapie. De werkveldgroep is geaccrediteerd.

Aanmelding

Muziektherapeuten werkzaam in de GGZ kunnen voor info en aanmelding contact opnemen met Esther Kluck - voorzitter, of Hanneke van de Kamp - contactpersoon: werkveldGGZ-MT [at] nvvmt.nl

 

De werkveldgroep Muziektherapie VGZ is bedoeld voor muziektherapeuten werkzaam in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij behandelen problematiek die voortkomt uit de verstandelijke beperking of optreedt naast de verstandelijke beperking. Kortom een grote diversiteit en complexiteit aan problematiek. In de werkveldgroep richten we ons op relevante thema’s als, ernstig meervoudige beperkingen (EMB), gedragsproblemen, autisme en dementie.

Doelstellingen

Deze werkveldgroep stelt zich ten doel om muziektherapie met clienten in de VGZ- sector  te professionaliseren. Dit willen we bereiken door:

 • Themabesprekingen en daarmee gepaard gaande praktijkervaringen middels  casusbeschrijvingen, videomateriaal.
 • Het in consensus komen tot effectieve werkvormen en behandelmethoden.
 • Onderbouwen van werkwijzen via koppeling naar theorieën en onderzoek.
 • Ontwikkelen van productbeschrijvingen.
 • Kennisvergaring. Via verslaglegging van literatuur, onderzoek, nieuwe ontwikkelingen, internet of congressen.
 • Organiseren van studiedagen over muziektherapie in de VGZ.
 • Creëren en promoten van stageplekken.
 • Professionele benadering van instellingen c.q. werkgevers om muziektherapie beter op de kaart te zetten in deze sector.

Bijeenkomsten

De werkveldgroep komt minstens 2 keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten worden voorbereid door de leden zelf. De locatie verschilt per bijeenkomst, bij voorkeur zoveel mogelijk centraal in het land gelegen.

Het bijwonen van de bijeenkomsten telt mee voor uw registratie en herregistratie in het Register Vaktherapie. De werkveldgroep is geaccrediteerd.

Aanmelding

Muziektherapeuten werkzaam in de VGZ  kunnen voor info en aanmelding terecht bij:

Nancy Ploeger-Van den Ende (contactpersoon): werkveldVGZ-MT [at] nvvmt.nl 

 

Welkom,

op de webpagina's van de Nederlandse werkveldgroep muziektherapeuten V&V (NWMV&V). De werkveldgroep bestaat uit 3 stuurgroepleden en ca. 75 muziektherapeuten, allemaal werkzaam in de sector verpleeg- en verzorgingshuizen.

Doel van deze werkveldgroep het professionaliseren van muziektherapeutische zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Hierbij valt te denken aan onderzoek, het verzamelen van relevante literatuur, het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en het promoten van muziektherapie in verpleeghuizen. Verder organiseren wij studiedagen voor muziektherapeuten werkzaam in de sector. Een volledig overzicht van onze doelstellingen vindt u hier.

Bent u ook als muziektherapeut werkzaam in de verpleeghuiszorg, dan kunt u zich aanmelden op volgend adres: werkveldVV-MT @ nvvmt.nl.

Het bijwonen van de bijeenkomsten telt mee voor uw registratie en herregistratie in het Register voor Vaktherapie. De werkveldgroep is geaccrediteerd.

Doelstellingen

Vastgesteld tijdens de studiebijeenkomst d.d. 10-3-2016.

Hoofddoelstelling

 1. Verbinden/organiseren van alle muziektherapeuten:
  Als bestuur hebben we het doel zo veel mogelijk muziektherapeuten, werkzaam in de V&V, met elkaar in contact te brengen, informatie te delen, kennis te delen en zo veel mogelijk met “met de neuzen dezelfde kant op te laten kijken” om
 2. Professionaliseren van muziektherapie in de ouderenzorg voort te zetten.
  De komende jaren zal evidence based werken en practise based werken een vereiste worden. We zoeken aansluiting bij wetenschappelijk onderzoek en andere relevante netwerken. Kennis delen en handelen volgens beproefde methodes en het verder ontwikkelen van producten en modules is essentieel.
 3. Profileren van muziektherapie in de ouderenzorg
  Daarvoor zullen we aansluiten bij de communicatielijnen van NVvMT (www.muziektherapie.nl) en participeren in landelijk georganiseerde programma’s in de ouderenzorg. We zullen verder zoeken naar nieuwe mogelijkheden om te profileren en te netwerken. De ontwikkelingen op de markt (1e lijn, langer thuis, wetenschappelijk onderzoek), zullen hierbij leidraad zijn.

Voorwaarden:

 • Makkelijke en eenduidige communicatiekanaal onderling: e-mail werkveldVV-MT [at] nvvmt.nl en LinkedInGroep
 • Minimaal 2 studiemiddagen per jaar, elke 5 jaar een lustrum
 • Deelname Deltaplan Dementie
 • Project VitaValley 1e lijns product
 • Aandacht voor literatuur tijdens studiemiddag
 • Alle mensen die zich muziektherapeut noemen toelaten tot werkveldgroep (mits minimaal 75% van alle leden lid zijn van de NVvMT)
 • Kennis delen onderling
 • Korte lijnen met NVvMT houden

Visie op dementie:

 • Mensen hebben de regie over hun leven (wat wil de cliënt)
 • Familieparticipatie
 • Foutloos leren
 • Belevingsgericht
 • Plezier (kwaliteit van leven)

Leden bestuur werkveldgroep:

Marlies Brandt (voorzitter)
Emma Jung
Hanna Bruijn-Rietman
Amanda Dobbenberg

Contact: werkveldVV-MT @ nvvmt.nl 

De werkveldgroep Revalidatie is bedoeld voor muziektherapeuten werkzaam in revalidatiecentra, op mytylscholen, maar ook voor muziektherapeuten met een eigen praktijk die werken met cliënten met een beperking na een trauma of met niet aangeboren hersenletsel.

Doelstellingen

Deze werkveldgroep stelt zich ten doel om muziektherapie binnen deze sector te professionaliseren door middel van:

 • Uitwisseling van informatie algemeen.
 • Uitwisseling van vak gerelateerde literatuur, artikelen, dvd's, sites, (en) nieuwe ontwikkelingen en methodes.
 • Bijscholing d.m.v. workshops, symposia, congresbezoek e.d.
 • Verdieping van het vakgebied  d.m.v. intervisie (methodiek bespreking, casus bespreking).
 • Informatie geven over het werkveld middels symposia, studiedagen.
 • Ontwikkelen van productbeschrijvingen.

Bijeenkomsten

De werkveldgroep komt 1 à 2 keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten worden voorbereid door de leden zelf. De locatie verschilt per bijeenkomst. Door te rouleren bezoeken en zien we elkaars werkplek. Naast de algemene bijeenkomsten bestaan ook intervisiegroepen (verdeeld over de doelgroepen).

Aanmelding

Muziektherapeuten werkzaam in de revalidatie kunnen voor info en aanmelding terecht bij:
Ariska Groen (contactpersoon): A.Groen @revalidatie-friesland.nl

Voor informatie over muziektherapie in de revalidatie, kijk eens op www.muziektherapie-revalidatie.nl