interventies

 1. 04 december 2017
  Inventarisatie interventies vluchtelingen, asielzoekers en statushouders voor landelijke database
  Als het gaat om preventie van problemen in mentale veerkracht en psychisch welbevinden bij vluchtelingen, asielzoekers en statushouders, dan kan vaktherapie van meerwaarde zijn. Juist het ervaringsgerichte karakter en de manier waarop vormen als sport en bewegen, beeldend werken, muziek, dans, spel en drama ingezet kunnen worden,...
 2. 04 oktober 2017
  Nieuwe interventiebeschrijving over het verbeteren van emotieregulatievaardigheden met PMT-groepsaanbod bij angst- of depressieve stoornis
  Onlangs is de interventie beschreven voor het verbeteren van emotieregulatievaardigheden bij volwassenen met een angst- of depressieve stoornis door een groepsaanbod psychomotorische therapie. Auteurs zijn Marianne Bosman, Ebel Dijkhuis, Wendy Mosselman, Anneke Özen-van Vliet en Wilma Sabel.    Patienten met een angst-...
 3. 04 oktober 2017
  Nieuwe interventiebeschrijving over individuele beeldende therapie gericht op herstel van actorschap voor psychiatrische patiënten met een ontwrichtende verlieservaring
  Bij deze interventie gaat het om individuele beeldende therapie gericht op het herstel van actorschap voor psychiatrische patienten met een ontwrichtende verlieservaring. De interventie is beschreven door Tineke de Graaff.    Een ontwrichtende verlieservaring kan een onderhoudende rol spelen bij psychiatrische problemen als...
 4. 03 oktober 2017
  FVB-commissie CPMO lanceert databank voor vaktherapeutische interventiebeschrijvingen
  De Commissie Product- en Moduleontwikkeling (CPMO) van de FVB heeft een nieuwe website ontwikkeld: www.databankvaktherapie.nl. Op de website is een databank voor vaktherapeutische interventiebeschrijvingen te vinden. Hiermee beoogt  de commissie de publicaties van nieuwe producten en modulen beter toegankelijk te maken. Zowel...
 5. 08 juni 2017
  Jeugdprofessionals gezocht voor onderzoek over effectieve interventies
  Voor het eerst wordt in Nederland grootschalig onderzoek gedaan naar de werkzame elementen van effectieve interventies voor de volgende problemen: angst, depressie, gedragsproblemen, ADHD, sociale weerbaarheid, opvoedonzekerheid en ernstige opvoedproblematiek. De uitkomsten van deze studies zijn vanaf 2019 beschikbaar voor alle professionals die...