interventiebeschrijving

 1. 12 september 2022
  Schrijftraining voor interventiebeschrijving: van jouw praktijk naar publicatie
  Wil jij jouw, in de praktijk succesvolle behandelwerkwijze publiceren in de Databank Vaktherapie en op deze wijze jouw interventie delen met vakgenoten en meewerken aan professionalisering van jouw vakgebied? Meld je dan aan bij jouw beroepsvereniging voor een begeleid schrijftraject. De Commissie Product- en Module Ontwikkeling...
 2. 15 februari 2022
  Nieuwe productbeschrijving: Beeldende therapeutische observatie in het basisonderwijs ter verheldering van de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.
  Nieuwe productbeschrijving: Beeldende therapeutische observatie in het basisonderwijs ter verheldering van de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de leerling Er wordt beschreven op welke manier de therapeut van hulp kan zijn voor een leerling in het basisonderwijs die meer zorg en aandacht nodig heeft dan de overige leerlingen van de groep....
 3. 31 mei 2021
  Nieuw verschenen: Beeldende therapie bij een chronische somatische aandoening
  Onlangs is de interventie beschreven voor Chronisch beter voelen in de vorm van beeldende therapie waarbij revalidanten lichaamssignalen leren herkennen om eigen regie te kunnen voeren over hun leven met een chronische somatische aandoening. Auteurs zijn Marika Derickx, Teunie van Geresteijn, Ella Gerrits, Karin Schutten, Margôt...
 4. 17 december 2020
  Nieuw verschenen: Affectregulerende vaktherapie dans als individuele behandelmethode ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar met problematische gehechtheid
  De jeugdinterventie Affectregulerende Vaktherapie dans (ArVTdans) is zorgprogramma-overstijgend. Kinderen uit verschillende zorgprogramma’s maken er gebruik van: jeugdpsychiatrische instellingen, jeugd- en gehandicaptenzorg, orthopedagogische behandelcentra en vrijgevestigde praktijken.  Affectregulerende vaktherapie (ArVT) is een...
 5. 17 december 2020
  Nieuw verschenen: Affectregulerende vaktherapie drama ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar met problematische gehechtheid
  Affectregulerende vaktherapie drama (ArVTdrama) is gericht op het reguleren van affect, aandacht, gedrag en emoties. Affect is te definiëren als de verzameling van interne spanningen en niet afleesbare, onbewuste gevoelens. Emoties zijn gevoelens die zichtbaar zijn in gedrag. Een voorbeeld is machteloze woede waarbij woede (emotie)...
 6. 17 december 2020
  Nieuw verschenen interventiebeschrijving: individuele dramatherapie 'Developmental Transformations' voor volwassenen met autonomieproblematiek om zelfsturend vermogen te ontwikkelen of vergroten
  Autonomieproblematiek is een klachtoverstijgende problematiek en blijkt als transdiagnostische factor nauw verbonden met een variëteit aan psychische stoornissen en mildere vormen van psychische problematiek. Autonomieproblematiek kan leiden tot psychische klachten en stoornissen zoals angst-, stemmings-, eet-, en...
 7. 28 september 2020
  Nieuw verschenen interventiebeschrijving: groepsdanstherapie voor mensen vanaf 65 jaar met een uitgebreide neurocognitieve stoornis (NCS)
  Op de Databank Vaktherapie is inmiddels de interventiebeschrijving gepubliceerd over groepsdanstherapie ter bevordering van het welbevinden van mensen vanaf 65 jaar met een uitgebreide neurocognitieve stoornis. Neurocognitieve stoornis (NCS) is een verzamelnaam voor alle vormen van dementie. Dit kan leiden tot verstoring van het psychosociaal...
 8. 20 april 2020
  Nieuw verschenen interventiebeschrijving: Trauma-Focused Art Therapy
  In de Databank Vaktherapie is de nieuw verschenen interventiebeschrijving Trauma-Focused Art Therapy te vinden. Het gaat hierbij om individuele, poliklinische beeldende therapie die zich richt op het verminderen van PTSS-klachten (zoals vermijding, arousal en herbeleving) en het versterken van het zelfvertrouwen en het gevoel van controle...
 9. 21 november 2017
  Nieuwe interventiebeschrijving: Psychomotorische therapie ten behoeve van het verminderen van impulsieve agressie bij patiënten met PTSS
  Bij deze interventie gaat het om psychomotorische therapie ten behoeve van het verminderen van impulsieve agressie bij patiënten met PTSS. De interventie is geschreven door J.M.C.G. Plouvier, M.M. van de Kamp, S. Bieleveldt, B. van Arensbergen en M. Wiegers. Een deel van de mensen die te maken heeft gehad met één of...
 10. 04 oktober 2017
  Nieuwe interventiebeschrijving over het verbeteren van emotieregulatievaardigheden met PMT-groepsaanbod bij angst- of depressieve stoornis
  Onlangs is de interventie beschreven voor het verbeteren van emotieregulatievaardigheden bij volwassenen met een angst- of depressieve stoornis door een groepsaanbod psychomotorische therapie. Auteurs zijn Marianne Bosman, Ebel Dijkhuis, Wendy Mosselman, Anneke Özen-van Vliet en Wilma Sabel.    Patienten met een angst-...
 11. 04 oktober 2017
  Nieuwe interventiebeschrijving over individuele beeldende therapie gericht op herstel van actorschap voor psychiatrische patiënten met een ontwrichtende verlieservaring
  Bij deze interventie gaat het om individuele beeldende therapie gericht op het herstel van actorschap voor psychiatrische patienten met een ontwrichtende verlieservaring. De interventie is beschreven door Tineke de Graaff.    Een ontwrichtende verlieservaring kan een onderhoudende rol spelen bij psychiatrische problemen als...