generieke module

 1. 08 maart 2018
  Informatie voor gemeenten over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen
  Met de invoering van de Wmo zijn gemeenten op een aantal terreinen verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals voor inloop en dagbesteding, beschermd wonen en inclusie. In 2017 is de generieke module Ernstige psychische aandoeningen gepubliceerd. Deze generieke module is...
 2. 30 januari 2018
  Generieke module Psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid (ZB) of Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) is klaar
 3. 13 november 2017
  Eerste lichting zorgstandaarden en generieke modulen voor ggz zijn klaar
  De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn nu beschikbaar. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. De standaarden zijn het resultaat van wat vier jaar geleden is opgestart in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). Dit is een...
 4. 13 november 2017
  Generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) is beschikbaar
  De module beschrijft hoe de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (vaak afgekort tot EPA) eruit zou moeten zien. De visie van waaruit deze module is opgesteld, is dat goede zorg het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen ondersteunt en bevordert. Het voorgaande impliceert dat de zorg goed moet aansluiten op...
 5. 26 juni 2017
  Generieke module Ziekenhuispsychiatrie vraagt om 6 aandachtspunten
  Inmiddels is de Generieke module Ziekenhuispsychiatrie gepubliceerd. Hierin hebben we ook als FVB geparticipeerd. Deze module vervult de wens om de kwaliteit te verbeteren voor alle patiënten die naast hun lichamelijke aandoening een psychiatrische stoornis of gedragsprobleem hebben. Dat zijn er veel: bij ten minste 25% van...