zorgstandaarden

 1. 18 maart 2021
  Webinar over nieuwe zorgstandaard Psychotrauma- en stressor-gerelateerde stoornissen
  Om kennis te maken met deze nieuwe standaard organiseert Akwa GGZ een gratis interactief webinar. Onderwerpen als diagnostiek, samen beslissen, medicatie, herstel en nazorg worden besproken door ervaringsdeskundige Monique Timmermans en klinisch psycholoog Sjef Berendsen. Patrick Nederkoorn, presentator en cabaretier, leidt het gesprek. Tijdens...
 2. 17 december 2020
  Nieuwe zorgstandaard: Dissociatieve stoornissen
  Een werkgroep van patiënten en professionals heeft de nieuwe zorgstandaard Dissociatieve stoornissen ontwikkeld. Als FVB hebben we hierin geparticipeerd. Deze zorgstandaard is inmiddels klaar en gepubliceerd door Akwa GGZ. Mensen met een dissociatieve stoornis melden zich vaak eerst met andere klachten. Voordat er een...
 3. 02 december 2020
  Nieuwe zorgstandaard Psychotrauma-en stressorgerelateerde stoornissen gepubliceerd
  In deze zorgstandaard wordt vanuit het perspectief van de patiënt beschreven wat goede zorg bij psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen is. Zoals elke zorgstandaard is deze onder begeleiding van Akwa GGZ tot stand gekomen met een werkgroep bestaande uit patiënten, naasten en professionals. De zorgstandaard is...
 4. 14 april 2020
  Website ggzstandaarden.nl vernieuwd
  De website ggzstandaarden.nl is vernieuwd. De website is nog gebruiksvriendelijker gemaakt, zodat u als professional makkelijker en sneller de juiste kwaliteitsinformatie kunnen vinden. Op de website vindt u alle kwaliteitsstandaarden voor de ggz. Deze wordt beheerd door Akwa GGZ. In dit nieuwsbericht leest u wat de...
 5. 14 april 2020
  Zorginstituut Nederland brengt overzicht met ggz-interventies uit
  Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft een overzicht met ggz-interventies uitgebracht. Voor het overzicht is geput uit de zorgstandaarden voor de ggz die worden beheerd door Akwa GGZ. Het document komt in de plaats van de circulaire toegestane therapieën van Zorgverzekeraars Nederland. In de geneeskundige ggz bestaat een...
 6. 20 december 2019
  Nieuwe zorgstandaard beschrijft goede zorg voor kinderen van ouders met psychische klachten of verslavingsproblematiek
  Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen beperken ouders in hun ouderschap. Kinderen van ouders met deze problemen hebben een verhoogd risico om zelf psychische klachen of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen ernstige problemen voorkomen. De nieuwe kwaliteitsstandaard...
 7. 19 augustus 2019
  Vaktherapie krijgt meer aandacht in de kwaliteitsstandaarden ggz
  In het kader van kwaliteitsontwikkeling in de ggz zijn verschillende zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld. Hiervoor wordt op dit moment gewerkt aan de implementatieplannen. In samenwerking met MIND hebben we als FVB een aantal aanvullingen ingediend voor de 30 kwaliteitsstandaarden. Deze zijn inmiddels overgenomen. Het gaat hierbij...
 8. 17 juni 2019
  Kwaliteitsstandaarden (waaronder GMVT) ingediend bij Zorginstituut Nederland
 9. 12 februari 2019
  Zorgstandaard ADHD beschikbaar
  De zorgstandaard ADHD is inmiddels beschikbaar. Als FVB hebben we ook in deze zorgstandaard geparticipeerd. De zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg samen. Denk hierbij aan huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de ggz. Ook patiënten en hun...
 10. 15 januari 2019
  Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg gelanceerd: Akwa GGZ
  Vanaf 15 januari 2019 bundelen patiënten, hun naasten en zorgprofessionals hun krachten in Akwa GGZ, de nieuwe Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Akwa GGZ ondersteunt het veld om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. Dit gebeurt concreet met de (door)ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaarden,...
 11. 22 november 2018
  Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen: geaccrediteerde e-learning beschikbaar
  Bij de Zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen is een e-learning beschikbaar. Deze e-learning geeft inzicht in wat de zorgstandaard betekent voor jouw dagelijkse praktijk. De training is geaccrediteerd door het Register Vaktherapie voor 2 punten. Met de e-learning raak je op een snelle en eenvoudige manier...
 12. 05 juni 2018
  Generieke module Vaktherapie aangeboden voor Register Zorginstituut Nederland
  De kwaliteitsstandaarden die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld binnen het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) worden 18 juni aanstaande aangeboden aan het Register van Zorginstituut Nederland. Hieronder valt ook de Generieke module Vaktherapie. Eind 2013 werd het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz opgericht door MIND Landelijk...
 13. 04 juni 2018
  Zorgstandaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) is beschikbaar
  De nieuwe Zorgstandaard SOLK biedt een maatstaf voor het minimaal vereiste kwaliteitsniveau van de zorg bij mensen met SOLK. Naast de inhoudelijke aspecten van zorg behandelt de zorgstandaard ook hoe de zorg georganiseerd moet zijn. Als FVB hebben we geparticipeerd in de totstandkoming van deze zorgstandaard.  De...
 14. 30 januari 2018
  De Zorgstandaard Eetstoornissen is beschikbaar
  Eetstoornissen zijn psychische aandoeningen met vaak ernstige somatische gevolgen zoals verlaagde bloeddruk, hartritmestoornissen, afwijkende bloedwaarden voor suiker of elektrolyten (bijvoorbeeld kaliumtekort). Onderdiagnostiek en onderbehandeling van eetstoornissen komen geregeld voor omdat een eetstoornis niet altijd wordt opgemerkt door...
 15. 14 december 2017
  Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen is beschikbaar
  Een persoonlijkheidsstoornis is een complexe psychische stoornis. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben veelal problemen op het gebied van identiteit (zelfbeeld), zelfsturing (het behalen van persoonlijke doelen) en verbondenheid en intimiteit (intermenselijke relaties). Dit leidt tot ernstig persoonlijk lijden en heeft...
 16. 14 december 2017
  Zorgstandaard Autisme Spectrum Stoornissen is beschikbaar
  In de zorgstandaard Autisme Spectrum Stoornissen hebben patiënten- en familieorganisaties, beroepsorganisaties, zorginstellingen en financiers gezamenlijk vastgelegd wat goede ggz is voor mensen met autisme en hoe deze zorg georganiseerd dient te worden. Bij mensen met autisme is de variatie in behoefte aan begeleiding groot. Ook is er...
 17. 14 december 2017
  Alle zorgstandaarden en generieke modules op één plek
  Vanaf nu kun je alle zorgstandaarden en generieke modules die ontwikkeld zijn in het kader van de kwaliteitsonwikkeling binnen de ggz online raadplegen in de database www.ggzstandaarden.nl. Ook de Generieke module Vaktherapie is hier te vinden. Deze database kan als online bibliotheek fungeren en jou helpen in je werk. De...
 18. 13 november 2017
  Eerste lichting zorgstandaarden en generieke modulen voor ggz zijn klaar
  De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn nu beschikbaar. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. De standaarden zijn het resultaat van wat vier jaar geleden is opgestart in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). Dit is een...
 19. 18 september 2017
  Maak kennis met de nieuwe zorgstandaarden en generieke modules op het 'Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz'
 20. 22 december 2016
  Zorgstandaarden en generieke modules: wat verandert er, wat levert het op?
  Eind 2017 zijn er 17 zorgstandaarden en een reeks generieke modules klaar voor gebruik in de brede ggz. Wat verandert er hierdoor? En wat levert dat op? Psychiater prof. dr. Aart Schene – verbonden aan RadboudUMC – ziet vooral voordelen. Hij herinnert zich nog precies welke kritische kanttekeningen hij aanvankelijk plaatste...