onderzoeksagenda

  1. 24 maart 2021
    Vaktherapeuten gezocht voor pilot-onderzoek naar indicaties voor vaktherapie
    In 2017 is de Generieke module Vaktherapie vastgesteld. In de GMVT staat beschreven wat patiënten en verwijzers van vaktherapeuten kunnen verwachten, bijvoorbeeld met welke klachten en problemen patiënten zich bij een vaktherapeut kunnen aanmelden: de indicatie. De GMVT is een ‘levend’ document dat elke 4 jaar wordt...