Affectregulerende vaktherapie

 1. 20 januari 2022
  Gezocht: meeschrijvers werkvormenboeken Affectregulerende vaktherapie
  Affectregulerende vaktherapie (ArVt) is een ervaringsgerichte behandeling met als doel affectregulatievaardigheden bij kinderen met regulatieproblemen te bevorderen. Een goede affectregulatie is voorwaardelijk voor het ontwikkelen van zelfregulatie, het leren aanpassen van het gedrag aan de omgeving en van aandachtsregulatie, voorwaardelijk...
 2. 14 december 2021
  Nieuwe interventiebeschrijving gepubliceerd: Affectregulerende vaktherapie - psychomotorische therapie ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen met problematische gehechtheid
 3. 17 december 2020
  Nieuw verschenen: Affectregulerende vaktherapie drama ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar met problematische gehechtheid
  Affectregulerende vaktherapie drama (ArVTdrama) is gericht op het reguleren van affect, aandacht, gedrag en emoties. Affect is te definiëren als de verzameling van interne spanningen en niet afleesbare, onbewuste gevoelens. Emoties zijn gevoelens die zichtbaar zijn in gedrag. Een voorbeeld is machteloze woede waarbij woede (emotie)...
 4. 17 december 2020
  Nieuw verschenen: Affectregulerende vaktherapie dans als individuele behandelmethode ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar met problematische gehechtheid
  De jeugdinterventie Affectregulerende Vaktherapie dans (ArVTdans) is zorgprogramma-overstijgend. Kinderen uit verschillende zorgprogramma’s maken er gebruik van: jeugdpsychiatrische instellingen, jeugd- en gehandicaptenzorg, orthopedagogische behandelcentra en vrijgevestigde praktijken.  Affectregulerende vaktherapie (ArVT) is een...