Strategische onderzoeksagenda

 1. 23 april 2021
  Evaluatie Zorginstituut Nederland van effectiviteit vaktherapie uitgesteld tot juni 2021
  Het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft eerder onderzoek gedaan naar het onderscheid tussen dagbesteding en vaktherapie binnen de geneeskundige ggz en welk bewijs er is voor de effectiviteit  van de vaktherapie als ondersteunende behandeling van psychische stoornissen. In de eindrapportage ‘Vaktherapie en dagbesteding in de...
 2. 24 maart 2021
  Vaktherapeuten gezocht voor pilot-onderzoek naar indicaties voor vaktherapie
  In 2017 is de Generieke module Vaktherapie vastgesteld. In de GMVT staat beschreven wat patiënten en verwijzers van vaktherapeuten kunnen verwachten, bijvoorbeeld met welke klachten en problemen patiënten zich bij een vaktherapeut kunnen aanmelden: de indicatie. De GMVT is een ‘levend’ document dat elke 4 jaar wordt...
 3. 05 oktober 2017
  FVB presenteert Strategische Onderzoeksagenda voor de Vaktherapeutische Beroepen
  Dinsdag 3 oktober 2017 heeft Angeline Miedema, bestuursvoorzitter van de FVB, de Strategische Onderzoeksagenda voor de Vaktherapeutische Beroepen in ontvangst genomen. Angeline Miedema (bestuursvoorzitter FVB, links) neemt de Strategische Onderzoeksagenda in ontvangst van René Benneker (voorzitter projectgroep Onderzoeksagenda)....
 4. 11 mei 2017
  Hogescholen bundelen onderzoek naar vaktherapie in Coöperatie KenVaK
  De hogescholen Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Stenden Hogeschool en Zuyd Hogeschool hebben besloten om intensiever samen te werken op het gebied van vaktherapie. Hiertoe hebben ze de nieuwe Coöperatie KenVaK opgericht. Naar verwachting kunnen door deze vorm van samenwerking meer mensen met psychische problemen...