VVT

 1. 28 oktober 2021
  Online sessie Online profileren is terug te kijken
  Op donderdag 23 september 2021 heeft de vierde online sessie plaatsgevonden met als thema Online profileren. Hoe profileer je je als vaktherapeut in het digitale veld zonder dat dit al te veel tijd en moeite kost? Een online sessie met veel praktische tips voor jou als vaktherapeut. Digitaal profileren: voor de een gesneden koek,...
 2. 28 oktober 2021
  Lobby op lokaal niveau door jou als vaktherapeut, de online sessie is nu terug te kijken
  Maandag 4 oktober 2021 heeft de vijfde online sessie plaatsgevonden, dit keer over de lobby op lokaal niveau. Op gemeentelijk en regionaal niveau zijn er veel wijzingen in het zorginkoopbeleid in de jeugdhulp, jeugd-ggz en volwassen ggz. Vooral vrijgevestigde praktijken hebben hiermee te maken. Het is van belang voor jou als vaktherapeut om hier...
 3. 23 april 2020
  Steunmaatregelen voor jou als vrijgevestigd vaktherapeut
  Door de landelijke noodmaatregelen is reguliere zorg door vrijgevestigde vaktherapeuten grotendeels stil komen te liggen en zijn inkomsten grotendeels weggevallen. Het geheel aan rijksregelingen en de continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars zijn op dit moment niet genoeg om de continuïteit van vrijgevestigde vaktherapeuten te...
 4. 08 april 2020
  FVB-statement Steunmaatregelen voor de vaktherapeut
  De uitbraak van het coronavirus raakt de samenleving hard. Dit heeft onder meer gevolgen voor de wijze waarop zorg kan worden verleend. Door de landelijke noodmaatregelen is reguliere zorg door vrijgevestigde vaktherapeuten en andere zorgverleners grotendeels stil komen te liggen. Direct patiëntencontact is sterk beperkt. Hierdoor dreigt de...