Jeugdhulp

 1. 06 december 2022
  Reactie op Algemene Maatregel van Bestuur inzake reële prijzen Jeugdwet
  Als FVB werken we samen met andere beroepsorganisaties in de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd. Vanuit dit samenwerkingsverband is er ook namens de FVB een reactie gegeven richting de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het voorstel voor de Algemene Maatregel van Bestuur inzake...
 2. 26 september 2022
  Open brief aan wethouders Jeugd
  De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), hebben een open brief gestuurd aan alle wethouder jeugd in Nederland. In de brief geven we als SBJ een aantal concrete suggesties mee waar de wethouders in de komende jaren op kan inzetten. De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) bestaat uit elf beroepsverenigingen van...
 3. 26 september 2022
  Vernieuwd dashboard Jeugdzorg
  Het dashboard jeugdzorg geeft een overzicht van het jeugdzorggebruik per jeugdregio en gemeente in Nederland. Het dashboard geeft niet alleen inzicht in de ontwikkelingen per regio door de tijd heen, maar biedt ook de mogelijkheid om regio's met elkaar te vergelijken. Het doel van het dashboard is om toegankelijke kwantitatieve informatie te...
 4. 02 augustus 2022
  Naar een betere verbinding tussen professionals in de jeugdzorg en volwassenen-ggz
  Veel ouders van kinderen in jeugdhulp en jeugdbescherming hebben psychische problemen. Dat is geen nieuws. Om het kind goed te helpen, is het vaak nodig om ook aan de slag te gaan met de psychische problematiek van de ouder(s). Ook voor volwassenen die al in behandeling zijn in de volwassenen-ggz is het helpend...
 5. 19 mei 2022
  MIND biedt petitie aan om eigen bijdrage jeugdzorg te voorkomen
  Dinsdag 17 mei 2022 hebben cliëntenorganisatie MIND en jongerenorganisatie ExpEx de petitie ‘Stop bezuinigingen in de jeugdzorg’ aangeboden aan vertegenwoordigers van de regeringspartijen. Met name de plannen om een eigen bijdrage in te voeren en de behandelduur in te korten, moeten van tafel. Deze staan haaks op het doel om de...
 6. 14 april 2022
  Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp
 7. 23 februari 2022
  Forum voor jeugdprofessionals om vragen te stellen en ervaringen vanuit jouw expertise te delen met andere professionals
  Vanuit het programma Zorg voor de jeugd bestaat er een Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals met een eigen forum. Op dit forum kun je als vaktherapeut vragen stellen aan andere jeugdprofessionals. Ook kun je reageren op bestaande topics. Een mooie manier om anderen op weg te helpen of ervaringen te delen. Vragen gaan bijvoorbeeld over...
 8. 25 januari 2022
  Teken de petitie 'Stop bezuinigingen op de jeugdzorg'
  Ondanks verzet van de hele oppositie in de Tweede Kamer wil de regering toch bezuinigen op de jeugdzorg en overweegt de regering hierbij een eigen bijdrage en inkorten van de behandelduur. Wij vinden dit samen met MIND, jongeren, ouders, cliënten, naasten, professionals, zorgaanbieders en andere betrokkenen bij de...
 9. 23 december 2021
  Praktische Wegwijzer: Kwaliteitsstandaarden in de zorg voor jeugd
 10. 21 december 2021
  Afronding programma Zorg voor jeugd: afscheid Janet Kos
  De afgelopen jaren heeft Janet Kos vanuit de samenwerkende beroepsverenigingen LVVP, NVvP, FVB, NIP en NVO, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd OZJ de functie van landelijk intermediair vrijgevestigde jeugd ggz vervuld. Zij was het landelijke aanspreekpunt voor vrijgevestigde aanbieders en...
 11. 29 november 2021
  Samenwerkende beroepsverenigingen benaderen Tweede Kamer over knelpunten in de Jeugdhulp
  In het kader van het wetgevingsoverleg van 29 november hebben de samenwerkende beroepsverenigingen samen met cliëntenorganisaties en aanbieders, twee brieven gestuurd aan de vaste commissie voor VWS. Daarin is onze inzet in de Hervormingsagenda Jeugd toegelicht, en is aandacht gevraagd voor een aantal acute knelpunten die nu al aangepakt...
 12. 19 oktober 2021
  Website bundelt informatie voor professionals over eerste 1001 kritieke dagen van kind
 13. 28 september 2021
  Uitspraak Rechtbank Den Haag over vaktherapie in jeugdhulp
  Op 30 juli 2021 heeft de meervoudige kamer van de Rechtbank Den Haag een voor vaktherapeuten belangrijke einduitspraak gedaan in een zaak waarin zowel het tarief voor vaktherapie als ‘begeleiding of behandeling’ als geschil voorlag. De meervoudige kamer had de eisende ouders in maart 2021 al in de...
 14. 09 juli 2021
  Handreiking De juiste professional op de juiste plek in het lokale team
  In 2019 heeft KPMG het rapport 'Basisfuncties voor lokale teams in kaart' opgeleverd. In dit rapport wordt beschreven wat ieder lokaal team aan inzichten en basisfuncties in huis zou moeten hebben. De inzet van bekwame professionals is hierbij essentieel: de juiste professionals op de juiste plek. Binnen het programma Zorg voor de...
 15. 08 juli 2021
  Belangrijke uitspraak Rechtbank voor reële tarieven vrijgevestigde vaktherapie
  Ouders uit Den Haag zijn in beroep gegaan tegen de vaststelling van een persoonsgebonden budget (pgb) voor vaktherapie waarbij een te laag tarief was vastgesteld, namelijk een bedrag voor begeleiding. Hierdoor moesten de ouders bijbetalen. Zij gingen hiermee niet akkoord. De Rechtbank Den Haag heeft een voorlopige uitspraak gedaan in deze zaak....
 16. 08 juli 2021
  Wegwijzer Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp
 17. 22 april 2021
  Standpunten betere jeugdhulp bij de Tweede Kamer
  Via een position paper met de titel ‘Gun de jeugd een gezonde toekomst’ heeft de FVB de standpunten van de vaktherapeuten overgebracht aan de Tweede Kamer.  Na de verkiezingen zijn er veel nieuwe Tweede Kamerleden geïnstalleerd die de vaktherapeuten nog niet kennen. Tevens is het een goed moment om ons specifieke geluid...
 18. 01 april 2021
  Praktische wegwijzers voor vaktherapeuten in de jeugdhulp
  Vanuit het programma Zorg voor de jeugd zijn een aantal praktische wegwijzers ontwikkeld. Werk je met jeugd en twijfel je ook wel eens of er toestemming nodig is van de ouders? En wat als je van een van beide ouders geen toestemming krijgt? Of twijfel je wel eens over de rechten en plichten als het gaat om het hulpverleningsdossier: wat hoort...
 19. 11 november 2020
  Om te gebruiken tijdens de Week van de Vaktherapie: infographic Vaktherapie in de jeugdhulp - hoe zet je als gemeente vaktherapie in
  De Week van de Vaktherapie is in volle gang. Fijn om te zien dat iedereen ook met de beperkingen die corona met zich meebrengt toch iets weet neer te zetten. Door vaktherapie op lokaal niveau en binnen instellingen meer bekendheid te geven versterken we onze positie. Misschien heb jij tijdens de Week van de Vaktherapie aandacht besteed aan...
 20. 23 juni 2020
  Trots op jouw werk als vaktherapeut in de jeugdhulp? Draag het uit met het polsbandje #ikbendaar!
  Al jaren ligt de jeugdhulp onder vuur. Met de actie #ikbendaar kun je als vaktherapeut laten zien dat je trots bent op jouw werk in de jeugdhulp. Want jeugprofessionals zoals jij zijn daar als het verschil gemaakt moet worden voor kinderen en jongeren. Om dat verschil te kunnen maken is het ook belangrijk dat jeugdprofessionals gezien...
 21. 16 juni 2020
  Inkoop van vaktherapie door gemeenten: factsheet met vraag en antwoord van de VNG
  Graag brengen we nog een keer het factsheet van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeeenten) onder de aandacht. In de praktijk blijken gemeenten de wet- en regelgeving niet altijd op de juiste manier toe te passen als het gaat om inkoop van vaktherapie in het kader van jeugdhulp. Hierdoor is het voor vaktherapeuten soms lastig om voet aan de...
 22. 03 april 2020
  Namens de samenwerkende beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd: Wij blijven zo goed mogelijk hulp verlenen: juist nu!
    Wij blijven zo goed mogelijk hulp verlenen: juist nu! Kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties hebben tijdens deze coronacrisis harder dan ooit hulp nodig. Zeker nu plekken die normaal ondersteuning, afleiding of veiligheid kunnen bieden, zoals scholen, dagbesteding en opvangcentra, grotendeels dicht zijn. Wij als...
 23. 20 maart 2020
  Effectief werken in de jeugdsector: producten over alliantie, cliënt- en professionalfactoren
  KenVaK heeft geparticipeerd in het ZonMw-programma 'Effectief werken in de jeugdsector: Algemeen werkzame factoren'. Binnen dit programma stonden de werkzame factoren binnen de jeugdsector centraal. Onlangs werden inzichten en aanbevelingen van deze studies gebundeld en wenselijke vervolgstappen geformuleerd voor het werkveld,...
 24. 06 december 2019
  Oproep vaktherapeuten voor de landelijke Schrapweek Jeugd
  Ben jij ook veel tijd kwijt aan administratie? Dit kan zorgen voor een hogere werkdruk en het kan negatieve gevolgen hebben voor het plezier dat jij in je werk hebt. Het actieplan [Ont]Regel de Zorg heeft als doel dat zorgprofessionals zoals jij minder regeldruk ervaren in hun dagelijkse werk en meer tijd hebben voor de...
 25. 21 november 2019
  Vvt-er in de jeugdhulp? Laat je horen om zo de jeugdhulp te verbeteren!
 26. 24 september 2019
  Vaktherapie en inkoop jeugdhulp door gemeenten: factsheet VNG met vraag en antwoord beschikbaar
  In de praktijk blijken gemeenten de wet- en regelgeving niet altijd op de juiste manier toe te passen als het gaat om inkoop van vaktherapie in het kader van jeugdhulp. Hierdoor is het voor vaktherapeuten soms lastig om voet aan de grond te krijgen. Als FVB hebben we ons ingezet om hierover meer helderheid te creëeren richting...
 27. 10 september 2019
  NJI presenteert visie op effectieve jeugdhulp
  Kinderen, jongeren en ouders moeten wanner nodig passende en werkende hulp krijgen. Gemeenten, jeugdhulporganisaties en jeugdprofessionals moeten hier samen voor zorgen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid veronderstelt dat gemeenten en jeugdhulporganisaties met elkaar in gesprek gaan over de toepassing van bewezen effectieve...
 28. 18 juli 2019
  FVB in gesprek met FNV Zelfstandigen en FNV Zorg&Welzijn over de jeugdhulp
  Op 12 juli 2019 hebben Terenja Dors (bestuurslid FVB, portefeuille belangenbehartiging) en Bob Spijker (FVB-JET) een gesprek gehad met de vakbonden FNV Zelfstandigen en FNV Zorg&Welzijn/Jeugdzorg over de problemen binnen de jeugdhulp die ook vaktherapeuten raken. In eerste instantie was het doel om bij FNV Zelfstandigen aandacht te...
 29. 25 juni 2019
  Vakmanschap voor jeugdprofessionals
  Jeugdzorg Nederland, Associatie voor Jeugd, Associatie Wijkteams en NJi hebben in maart een inspiratiesessie georaniseerd over vakmanschap. Bestuurders, beleidsmakers en jeugdprofessionals kwamen bij elkaar.  Of je nu generalist bent of specialist, in een vrijwillig of gedwongen kader je vak uitoefent, de transformatie en het...
 30. 11 juni 2019
  FVB ondertekent Manifest voor het Kind
  Een op de tien kinderen krijgt te maken met tijdelijke of langer durende problemen in het gezin of met zichzelf. Deze kinderen hebben voor korte of lange tijd extra hulp, zorg en ondersteuning nodig. Wij maken ons als FVB samen met andere partijen zorgen over die extra hulp, zorg en ondersteuning. Over het aanbod, de beschikbaarheid ervan en de...
 31. 11 juni 2019
  Vertelpunt verzamelt ervaringen met jeugdhulp om van te leren en verbeteren
  Sinds 2015 vallen kinderen die ondersteuning, zorg of bescherming nodig hebben onder de Jeugdwet. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het programma Zorg voor de Jeugd gestart. Samen met ouders, belangenbehartigers, zorgaanbieders en gemeenten wordt gekeken hoe de uitvoering van de Jeugdwet beter kan. Hiervoor zijn de...
 32. 08 oktober 2018
  Regiobijeenkomsten over professionalisering Jeugdhulp: praat je mee?
  Wat is nodig om de kwaliteit in de jeugdhulp te kunnen (blijven) bieden? PJ&J (Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming) organiseert 3 regiobijeenkomsten voor professionals, aanbieders, gemeenten en cliënten om hier verder op in te gaan.  De bijeenkomsten zijn gepland op: 18 oktober 2018 in Zwolle 30...
 33. 16 juli 2018
  Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) komt met app en met film
  Veel vaktherapeuten werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming. In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) krijgen thema’s rondom professionalisering vorm. Er is nu ook een app waar je alle tips op één plek terug kunt vinden: de app Professionalisering jeugdhulp. De app is bedacht...
 34. 21 november 2017
  Brandbrief aan Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  Vaktherapeuten lopen al ruim twee jaar aan tegen hardnekkige problemen bij veel gemeenten in Nederland. Vaktherapie is vaak onbekend bij ambtenaren en wijkteams. Het is hierdoor niet altijd vanzelfsprekend dat gemeenten vaktherapeuten contracteren of via een PGB vergoeden. Daarnaast stellen gemeenten aanvullende...
 35. 22 augustus 2017
  Enquête voor evaluatie van de Jeugdwet
  Ben jij professional in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Of doe je werk dat (deels) valt onder de Jeugdwet, bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg? Geef dan jouw mening over de effecten van de Jeugdwet! Op verzoek van het Ministerie wordt een (tussen)evaluatie gedaan naar de Jeugdwet. Het doel hiervan is vooral om de...
 36. 21 maart 2017
  Samenwerking binnen brede jeugdhulp: presenteer jouw initiatief in het kader van kennisdeling
  Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking...