transitie

 1. 10 september 2019
  NJI presenteert visie op effectieve jeugdhulp
  Kinderen, jongeren en ouders moeten wanner nodig passende en werkende hulp krijgen. Gemeenten, jeugdhulporganisaties en jeugdprofessionals moeten hier samen voor zorgen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid veronderstelt dat gemeenten en jeugdhulporganisaties met elkaar in gesprek gaan over de toepassing van bewezen effectieve...
 2. 30 januari 2018
  Patiënten niet tevreden over Wmo en jeugdzorg
  Patiënten zijn niet tevreden over de Wmo en de jeugdzorg. De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam en de ondersteuning is lang niet altijd passend. Een kwart van de aanvragers van jeugdzorg krijgt die zelfs helemaal niet. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Patiëntenfederatie...
 3. 04 april 2017
  Transitie Autoriteit Jeugd: mooie ontwikkelingen in jeugdhulp, maar nog veel te doen
  De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) is een onafhankelijke commissie. De TAJ is ingesteld om te zorgen dat organisaties en gemeenten voldoende gelegenheid krijgen om tot inkoopafspraken te komen die de continuïteit en hulp aan jeugdigen verzekeren, en voorkomen dat functies die niet gemist kunnen worden verdwijnen bij de overdracht...
 4. 21 maart 2017
  Samenwerking binnen brede jeugdhulp: presenteer jouw initiatief in het kader van kennisdeling
  Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking...
 5. 19 januari 2017
  Handvat voor een regionale samenwerkingsagenda
  De rapportage 'Psychische kwetsbaarheid, sociale inclusie en verbindende zorg - Handvat voor een regionale samenwerkingsagenda' wil een handvat bieden voor een regionale samenwerkingsagenda.  Recent is een aantal ingrijpende transities ingezet in en rond de zorg voor mensen met een ernstige psychische...