FBZ

 1. 28 juli 2022
  Vaktherapeut gezocht voor rubriek 'Kijk eens in de keuken van...' van vakbond FBZ
  Vakbond FBZ vertegenwoordigt meer dan 40.000 zorgprofessionals die werkzaam zijn in verschillende vakgebieden, waaronder vaktherapeuten. Profilering van het vak staat centraal bij veel van de verenigingen die bij de FBZ zijn aangesloten. Om elkaar hierin te ondersteunen en te verbinden heeft FBZ de rubriek 'Kijk eens in de keuken...
 2. 28 april 2022
  Nieuwe Wet toekomst pensioenen: wat betekent dit voor jou als werknemer in loondienst?
  Pensioen is salaris voor later. Dat klinkt voor jou misschien nog ver weg, maar als je je realiseert dat je 1 dag per week werkt voor je inkomen voor als je niet meer hoeft te werken, dan is het misschien toch niet zo’n gek idee even stil te staan hoe het zit met jouw pensioenopbouw. Met de nieuwe Wet toekomst pensioenen verandert er ook...
 3. 21 april 2022
  Onderhandelaarsakkoord voor cao Jeugdzorg
  Als FVB zijn we aangesloten bij de vakbond FBZ. Zij onderhandelen namens ons en andere beroepsverenigingen samen met de vakbonden FNV en CNV over een nieuwe cao Jeugdzorg. Inmiddels is er met Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao Jeugdzorg die met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 ingaat. Wat...
 4. 03 maart 2022
  FBZ zoekt meer leden voor pensioenpanel
 5. 02 maart 2022
  FBZ sluit niet aan bij actiedag jeugdzorg op 15 maart 2022
  FBZ onderhandelt namens de FVB over collectieve arbeidsvoorwaarden (cao's), zo ook de cao Jeugdzorg. Eind vorig jaar liepen de onderhandelingen voor deze cao vast. Met een ultimatumbrief aan Jeugdzorg Nederland hebben de vakbonden FNV, CNV en FBZ samen een uiterste poging ondernomen om tot overeenstemming te komen over een...
 6. 27 januari 2022
  Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao Ggz
  Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. Deze vakbond onderhandelt namens ons over de verschillende cao's waar vaktherapeuten onder kunnen vallen. De cao Ggz liep 1 december 2021 af. De onderhandelingen samen met de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben geleid tot een akkoord met werkgeversorganisatie De...
 7. 18 januari 2022
  Arbeidsvoorwaardenbeleid 2022 voor onderhandelingen over diverse cao's waar vaktherapeuten onder vallen
  Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. Alle vaktherapeuten in loondienst worden op deze manier vertegenwoordigd door deze vakbond. Vaktherapeuten vallen onder verschillende cao's: die voor de gehandicaptenzorg, de ggz, de jeugdzorg, ziekenhuizen en voor verzorgings- en verpleeghuizen. Namens ons voert FBZ (samen met andere vakbonden) de...
 8. 06 september 2021
  Cao VVT verlengd tot en met 31 december 2021
  De achterbannen van de vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91 en werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de verlenging van de cao VVT van 1 september tot en met 31 december 2021. FBZ heeft deze onderhandelingen ook namens ons en voor jou als vaktherapeut gevoerd. De belangrijkste punten...
 9. 01 april 2021
  Wanneer ga jij als vaktherapeut in loondienst iets merken van het nieuwe pensioenstelsel?
  Na tien jaar onderhandelen kwam er in juni 2019 een pensioenakkoord. Het doel van het akkoord is om het pensioenstelsel te herstructureren zodat het toekomstbestendig, transparanter en persoonlijker wordt. Het pensioenakkoord wordt op dit moment verder uitgewerkt in een nieuwe pensioenwet. Deze gaat naar verwachting in 2022 in. Wanneer ga...
 10. 30 juni 2020
  SER-rapport over toekomst zorg: autonomie voor professionals, minder regeldruk, preventie, zinnige zorg, regie overheid op digitale innovaties
  Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden en het tekort aan zorgpersoneel terug te dringen, zijn volgens de Sociaal Economische Raad (SER) vier dingen belangrijk: meer autonomie voor de zorgprofessional en minder regeldruk, grotere inzet op preventie, vaker toetsen of zorg die geleverd wordt ook echt zinnig is en meer...
 11. 30 april 2020
  Wat doet de FVB voor jou tijdens de coronacrisis als je in loondienst bent?
  Ben je in loondienst, dan heb je natuurlijk te maken met je werkgever. Maar als FVB komen we ook op voor jouw belangen als vaktherapeut. 
    FBZ FBZ is de vakbond voor zorgprofessionals waar wij als FVB bij zijn aangesloten samen met 22 andere beroepsverenigingen. Zij komen namens ons op voor jouw belangen. Wij hebben...
 12. 19 maart 2020
  Coronavirus: vragen waar je als zorgprofessional tegenaan kunt lopen
  Moet je meewerken aan medisch onderzoek naar mogelijke besmetting met het coronavirus? Kan jouw werkgever je verplichten op een andere afdeling te werken? Hoe zit het met loondoorbetaling als je in quarantaine moet? Dit zijn een paar voorbeelden van vragen waar je als zorgprofessionals tegenaan kunt lopen. Als FVB zijn we...
 13. 11 november 2019
  Achterban stemt in met nieuwe cao Gehandicaptenzorg
  De afgelopen weken hebben werknemers in de gehandicaptenzorg hun stem uitgebracht over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. Hieronder vallen ook vaktherapeuten. De FBZ voert deze cao-onderhandelingen namens ons en de andere verenigingen die bij FBZ zijn aangesloten. De leden hebben uiteindelijk met een...
 14. 10 oktober 2019
  Nieuwe cao Gehandicaptenzorg
  Werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao met werkgeversorganisatie VGN. Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. De FBZ behartigt de werknemersbelangen namens vaktherapeuten en andere (para)medische beroepsgroepen. Onderhandelaar Maaike Langerak over de nieuwe cao...
 15. 10 oktober 2019
  Cao-akkoord voor de jeugdzorg
  Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. De FBZ behartigt de werknemersbelangen namens vaktherapeuten en andere (para)medische beroepsgroepen. Het gaat hierbij ook om de verschillende cao's waar je als vaktherapeut onder kunt vallen. FBZ heeft met de werkgeversdelegatie van Jeugdzorg Nederland gesproken over een nieuwe cao Jeugdzorg met...
 16. 17 september 2019
  FBZ roept werkgevers jeugdzorg op om goed werkgeverschap te tonen
  Als FVB voeren wij zelf geen cao-onderhandelingen. Dit doet de FBZ namens ons en de andere partijen die bij de FBZ zijn aangesloten. FBZ zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden zodat jij je als professional bezig kunt houden met de kern van je werk. Voor vaktherapeuten en andere professionals in de jeugdzorg gaat het hierbij om goede zorg voor...
 17. 28 augustus 2019
  Nieuwe cao ggz: de belangrijkste resultaten op een rijtje
  FBZ voert de cao-onderhandelingen namens ons als FVB en de 7 aangesloten beroepsverenigingen. FBZ heeft samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe cao ggz die loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. Omdat de oude cao per 1 juni 2019 afliep, zijn de cao-partijen in...
 18. 27 juni 2019
  Nog weinig schot in overleg nieuwe cao GGZ
  FBZ voert namens ons de cao-onderhandelingen. De werknemersorganisaties zijn in het overleg met GGZ Nederland niets opgeschoten om tot een nieuwe cao GGZ te komen. De voorstellen van de werkgeversorganisatie leiden tot een verslechtering van het huidige arbeidsvoorwaardenpakket. FBZ heeft samen met de andere...
 19. 27 juni 2019
  Jeugdzorg: acties en landelijke staking 2 september 2019
  De vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben 750 miljoen euro geëist om de tekorten in de jeugdzorg aan te vullen en 200 miljoen euro voor arbeidsvoorwaarden. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat niet in op het ultimatum van deze vakbonden. De minister liet weten dat...
 20. 27 mei 2019
  Onderhandelingen cao GGZ: geen vliegende start
  Veel vaktherapeuten vallen onder de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Deze cao loopt 1 juni 2019 af. Namens ons als FVB onderhandelt de FBZ samen met FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn over een nieuwe cao. Tijdens de eerste onderhandelingen hebben werkgeversorganisatie GGZ Nederland en de...
 21. 12 maart 2019
  FBZ: grote zorgen over cao Jeugdzorg
  Begin februari is het overleg gestart over een nieuwe cao Jeugdzorg tussen Jeugdzorg Nederland en de werknemersorganisaties FBZ, FNV en CNV. FBZ voert de onderhandelingen namens ons als FVB. Inzet van de werknemersorganisaties is: een salarisverhoging het terugdringen van de werkdruk binden/boeien het tegengaan van...
 22. 20 september 2018
  Vergeet je niet je contributie terug te vragen bij je werkgever?
  Als lid van jouw beroepsvereniging kun je een deel van de contributie die je betaalt terugvragen bij jouw werkgever. Omdat we als FVB zijn aangesloten bij de FBZ heeft de contributie de status van vakbondscontributie. Om in aanmerking te komen voor teruggave van de contributie over dit jaar, moet je dit zelf voor half november bij jouw werkgever...
 23. 22 augustus 2017
  Achterban stemt in met onderhandelaarsresultaat nieuwe cao Gehandicaptenzorg
  De achterbannen van de cao-partijen hebben hun stem uitgebracht over het onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. De instemming van de leden betekent dat de nieuwe cao een feit is en de afspraken geëffectueerd kunnen worden. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017 en loopt tot en met...
 24. 13 juni 2017
  Akkoord bereikt over nieuwe cao Gehandicaptenzorg
  FBZ voert namens ons de cao-onderhandelingen. Samen met andere werknemersnemersorganisaties is een onderhandelaarsakkoord bereikt met werkgeversorganisatie VGN voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. De vorige cao liep 31 december 2016 af. 

  Enkele belangrijke punten in het akkoord zijn: 
  • Een structurele...
 25. 09 februari 2017
  Overleg over nieuwe cao GGZ is gestart
  Het overleg voor een nieuwe cao GGZ is op 23 januari jl. gestart. FBZ voert namens ons als FVB en de andere aangesloten partijen deze gesprekken en de onderhandelingen. Samen met andere werknemersorganisaties heeft FBZ de gezamenlijke inzet voorafgaand aan dit gesprek neergelegd. Het gaat hierbij om het beperken van de werkdruk en de...