FVB

 1. 06 juli 2021
  FVB meerjaren beleidsplan 2021-2025 'Opvallen en staan'
  Welke doelen stellen we onszelf voor de komende jaren? Hoe denken we deze doelen te bereiken? En welke concrete acties zijn nodig? Je kunt het lezen in het meerjaren beleidsplan van de FVB voor de periode 2021 tot 2025. Met input van vaktherapeuten tijdens de regiosessies in 2020 en van de Cliënten Adviesraad hebben we het meerjaren...
 2. 19 november 2020
  Cliëntenadviesraad
  Begin dit jaar is de Cliëntenadviesraad Vaktherapie opgericht. We werken vaker samen met cliënten, cliëntenorganisaties of -vertegenwoordigers, maar we wilden hier meer structuur in aanbrengen met de oprichting van de Clientenadviesraad Vaktherapie (CAR). Doel van deze adviesraad is dat wij als FVB meer input vanuit...
 3. 12 september 2019
  Terugblik: het ontstaan van de FVB
  Het is dit jaar 20 jaar geleden dat de eerste aanzet is gedaan die uiteindelijk heeft geresulteerd in de oprichting van de FVB. In 1999 heeft toenmalig Minister van VWS Els Borst namelijk haar beleidsvisie op de ggz gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Vaktherapeuten zijn in haar visie weliswaar nog niet genoemd, de termen vaktherapie en...
 4. 03 juli 2017
  Wat heeft de FVB in 2016 allemaal gedaan? Lees het in het jaarverslag.
  In korte terugblikken geven we een beeld van wat we als FVB in 2016 allemaal gedaan hebben en waar we voor staan. Eén van de hoogtepunten was natuurlijk ons 10-jarig bestaan. Maar ook de start van de Strategische Onderzoeksagenda en de formele aftrap van de Generieke Module Vaktherapieën zijn belangrijke momenten. Niet alleen in...
 5. 11 oktober 2016
  Jaarverslag van de FVB over 2015