CAO Gehandicaptenzorg

 1. 11 november 2019
  Achterban stemt in met nieuwe cao Gehandicaptenzorg
  De afgelopen weken hebben werknemers in de gehandicaptenzorg hun stem uitgebracht over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. Hieronder vallen ook vaktherapeuten. De FBZ voert deze cao-onderhandelingen namens ons en de andere verenigingen die bij FBZ zijn aangesloten. De leden hebben uiteindelijk met een...
 2. 10 oktober 2019
  Nieuwe cao Gehandicaptenzorg
  Werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao met werkgeversorganisatie VGN. Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. De FBZ behartigt de werknemersbelangen namens vaktherapeuten en andere (para)medische beroepsgroepen. Onderhandelaar Maaike Langerak over de nieuwe cao...
 3. 30 januari 2018
  nieuwe functie-indeling voor Gehandicaptenzorg
  In het najaar is de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg vastgesteld. Een van de cao-afspraken is over te gaan op een vereenvoudigde en transparante vorm van functies indelen. FWG werkt daarom aan de ontwikkeling en invoering van FWG Gehandicaptenzorg. Dit gebeurt samen met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in de...
 4. 22 augustus 2017
  Achterban stemt in met onderhandelaarsresultaat nieuwe cao Gehandicaptenzorg
  De achterbannen van de cao-partijen hebben hun stem uitgebracht over het onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. De instemming van de leden betekent dat de nieuwe cao een feit is en de afspraken geëffectueerd kunnen worden. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017 en loopt tot en met...
 5. 13 juni 2017
  Akkoord bereikt over nieuwe cao Gehandicaptenzorg
  FBZ voert namens ons de cao-onderhandelingen. Samen met andere werknemersnemersorganisaties is een onderhandelaarsakkoord bereikt met werkgeversorganisatie VGN voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. De vorige cao liep 31 december 2016 af. 

  Enkele belangrijke punten in het akkoord zijn: 
  • Een structurele...