vergoeding

  1. 02 februari 2017
    Onduidelijkheid naar aanleiding van circulaire Zorgverzekeraars Nederland
    Zorgverzekeraars Nederland heeft een circulaire verspreid aan de directies van alle zorgverzekeraars. Het gaat over een gezamenlijk advies over het wel of niet voldoen van therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk. In de ggz worden deze therapieën toegepast, maar ze zijn niet geduid door Zorginstituut Nederland (ZiNL). Het...
  2. 08 december 2015
    Vergoedingen voor vaktherapie in 2016 op Zorgwijzer.nl