arbeidsmarkt

 1. 20 september 2018
  Eindrapport onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
  Het eindrapport van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) bundelt de resultaten van het onderzoeksprogramma in 2016 en combineert dit met arbeidsmarktgegevens uit andere recente (onderzoeks)publicaties.  De verwachting is dat de werkgelegenheid in de komende vijf jaren zal toenemen onder invloed van de...
 2. 13 juni 2017
  Nieuwe rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
  Het jaar 2016 is voor de sector Zorg en WJK een omslagjaar. Er is sprake van een groeiend aantal branches waar de werkgelegenheid weer toeneemt. De krimp van de afgelopen jaren heeft geleid tot een groeiende uitstroom van medewerkers en is gepaard gegaan met verdere vergrijzing. De opleidingen voor beroepen in zorg en welzijn op mbo-niveau,...
 3. 09 februari 2017
  Banengroei van ongeveer 1% in zorg- welzijnssector verwacht
  Het UWV verwacht voor 2017 in de sector zorg en welzijn een groei van 14 duizend banen. Deze groei lijkt groot, maar gezien de grootte van de sector (1,25 miljoen banen) is de relatieve toename beperkt, namelijk iets meer dan 1 procent. Bij de prognoses over banen in de zorg moet wel rekening gehouden worden met onzekerheden rond de besteding...
 4. 19 januari 2017
  Ontwikkelingen arbeidsmarkt zorg en welzijn
  Uit de rapportage over 2016 van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) blijkt dat de werkgelegenheid zich iets hersteld, dat de vergrijzing in de sector toeneemt, dat er voornamelijk vrouwen in deze sector werken en dat het ziekteverzuim relatief hoog is. 
    Krimpende en groeiende branches
  De...
 5. 14 juni 2016
  De arbeidsmarkt in 2040: hoe ziet die eruit?
  Het rapport 'De arbeidsmarkt in 2040' voorspelt de komende 25 jaar een aantal ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt, terwijl een aantal andere aspecten nagenoeg onveranderd blijven. De belangrijkste veranderingen worden juist niet veroorzaakt door trends als technologische ontwikkeling, flexibilisering en vergrijzing. Het...