PE-online

  1. 10 september 2019
    Register Vaktherapie: nieuwe regels, nieuwe huisstijl, nieuwe website en nieuw eigen dossier
    Vanaf september 2019 is de nieuwe website voor het Register Vaktherapie en het nieuwe elektronische dossier (PE-online) toegankelijk. Ook is de huisstijl van het Register Vaktherapie aangepast. Per 1 juli 2019 gelden er bovendien nieuwe regels voor geregistreerde vaktherapeuten. Een van de veranderingen is dat de senior registratie is...