ggz

 1. 29 november 2016
  Ggz lanceert nieuwe beweging
  MIND is een samenwerking van het Landelijk Platform GGz, Fonds Psychische Gezondheid en Korrelatie. Het is het landelijke aanspreekpunt voor alle vragen en knelpunten rond psychische kwetsbaarheid, waarbij verbinden centraal staat. Bij haar lancering introduceerde MIND ook haar nieuwe websites, zoals MINDyoung voor jongeren en...
 2. 05 juli 2016
  Wachttijden bij huisartsen voor mensen met ernstige psychische klachten
  De problemen rond de zorg voor patiënten met ernstige psychische klachten worden groter. Dit blijkt uit een peiling onder huisartsen die de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft uitgevoerd. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat patiënten langer dan 8 weken moeten wachten voordat ze gespecialiseerde hulp krijgen. Voor...
 3. 28 juni 2016
  Gratis app Cao GGz
  De CAO GGZ-app kun je gratis downloaden via de appstores iTunes en Google Play. Naast de CAO-tekst heeft deze app vijf eenvoudige tools om berekeningen te maken. Het gaat dan om het uitrekenen van: het aantal te werken uren per jaar; de financiële vergoeding bij ORT-diensten; het aantal LFB-uren per jaar; de ingangsdatum van het...
 4. 19 mei 2016
  Advies expertgroep: uitbreiding ambulante GGZ nodig
  In 2012 zijn in het Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ landelijke afspraken gemaakt over de afbouw van de intramurale GGZ. Die afbouw moet ruimte maken voor intensivering van de ambulante zorg, vooral voor mensen met ernstiger psychische aandoeningen. Streefcijfers zijn afgesproken over het aantal af te bouwen bedden. Over de ambulante opbouw zijn...
 5. 19 april 2016
  Cao GGZ nu van toepassing op alle werkgevers en werknemers
  Bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenehid is de Cao GGZ 2015-2017 algemeen verbindend verklaard (AVV). Hierdoor zijn de cao-bepalingen van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de GGZ-sector.   Alle werknemers bij GGZ-instellingen vallen hierdoor onder deze cao. Werkgevers die onder de werkingssfeer van...
 6. 31 maart 2016
  GGZ-behandeling heeft gunstig resultaat bij tweederde van cliënten