jeugdprofessionals

 1. 02 augustus 2022
  Naar een betere verbinding tussen professionals in de jeugdzorg en volwassenen-ggz
  Veel ouders van kinderen in jeugdhulp en jeugdbescherming hebben psychische problemen. Dat is geen nieuws. Om het kind goed te helpen, is het vaak nodig om ook aan de slag te gaan met de psychische problematiek van de ouder(s). Ook voor volwassenen die al in behandeling zijn in de volwassenen-ggz is het helpend...
 2. 29 november 2021
  Samenwerkende beroepsverenigingen benaderen Tweede Kamer over knelpunten in de Jeugdhulp
  In het kader van het wetgevingsoverleg van 29 november hebben de samenwerkende beroepsverenigingen samen met cliëntenorganisaties en aanbieders, twee brieven gestuurd aan de vaste commissie voor VWS. Daarin is onze inzet in de Hervormingsagenda Jeugd toegelicht, en is aandacht gevraagd voor een aantal acute knelpunten die nu al aangepakt...
 3. 03 april 2020
  Namens de samenwerkende beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd: Wij blijven zo goed mogelijk hulp verlenen: juist nu!
    Wij blijven zo goed mogelijk hulp verlenen: juist nu! Kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties hebben tijdens deze coronacrisis harder dan ooit hulp nodig. Zeker nu plekken die normaal ondersteuning, afleiding of veiligheid kunnen bieden, zoals scholen, dagbesteding en opvangcentra, grotendeels dicht zijn. Wij als...
 4. 25 juni 2019
  Vakmanschap voor jeugdprofessionals
  Jeugdzorg Nederland, Associatie voor Jeugd, Associatie Wijkteams en NJi hebben in maart een inspiratiesessie georaniseerd over vakmanschap. Bestuurders, beleidsmakers en jeugdprofessionals kwamen bij elkaar.  Of je nu generalist bent of specialist, in een vrijwillig of gedwongen kader je vak uitoefent, de transformatie en het...