cao GGZ

 1. 27 januari 2022
  Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao Ggz
  Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. Deze vakbond onderhandelt namens ons over de verschillende cao's waar vaktherapeuten onder kunnen vallen. De cao Ggz liep 1 december 2021 af. De onderhandelingen samen met de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben geleid tot een akkoord met werkgeversorganisatie De...
 2. 28 augustus 2019
  Nieuwe cao ggz: de belangrijkste resultaten op een rijtje
  FBZ voert de cao-onderhandelingen namens ons als FVB en de 7 aangesloten beroepsverenigingen. FBZ heeft samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe cao ggz die loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. Omdat de oude cao per 1 juni 2019 afliep, zijn de cao-partijen in...
 3. 27 juni 2019
  Nog weinig schot in overleg nieuwe cao GGZ
  FBZ voert namens ons de cao-onderhandelingen. De werknemersorganisaties zijn in het overleg met GGZ Nederland niets opgeschoten om tot een nieuwe cao GGZ te komen. De voorstellen van de werkgeversorganisatie leiden tot een verslechtering van het huidige arbeidsvoorwaardenpakket. FBZ heeft samen met de andere...
 4. 27 mei 2019
  Onderhandelingen cao GGZ: geen vliegende start
  Veel vaktherapeuten vallen onder de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Deze cao loopt 1 juni 2019 af. Namens ons als FVB onderhandelt de FBZ samen met FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn over een nieuwe cao. Tijdens de eerste onderhandelingen hebben werkgeversorganisatie GGZ Nederland en de...
 5. 23 november 2017
  Verbeterde scholingsmogelijkheden in nieuwe Cao GGZ
  In de nieuwe Cao GGZ 2017-2019 die dit jaar is ingegaan, is op initiatief van Federatie Beroepsorganisaties (FBZ), die namens de FVB onderhandelt over de Cao's, een aantal bepalingen opgenomen om de scholingsmogelijkheden van werknemers te verbeteren. Meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan 
  Nieuw is dat de cao nu expliciet...
 6. 16 juli 2017
  FBZ-achterban stemt in met onderhandelaarsakkoord cao GGZ
  De FBZ-achterban heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao GGZ, die loopt van 1 maart 2017 tot 1 juni 2019. In het akkoord zijn naast salarisverhogingen onder meer afspraken gemaakt voor het aanpakken van de werk- en regeldruk en gezond roosteren.   Op 24 mei bereikten FBZ, FNV, CNV en NU’91 een...
 7. 09 februari 2017
  Overleg over nieuwe cao GGZ is gestart
  Het overleg voor een nieuwe cao GGZ is op 23 januari jl. gestart. FBZ voert namens ons als FVB en de andere aangesloten partijen deze gesprekken en de onderhandelingen. Samen met andere werknemersorganisaties heeft FBZ de gezamenlijke inzet voorafgaand aan dit gesprek neergelegd. Het gaat hierbij om het beperken van de werkdruk en de...