Jeugdzorg

 1. 22 april 2021
  Standpunten betere jeugdhulp bij de Tweede Kamer
  Via een position paper met de titel ‘Gun de jeugd een gezonde toekomst’ heeft de FVB de standpunten van de vaktherapeuten overgebracht aan de Tweede Kamer.  Na de verkiezingen zijn er veel nieuwe Tweede Kamerleden geïnstalleerd die de vaktherapeuten nog niet kennen. Tevens is het een goed moment om ons specifieke geluid...
 2. 03 april 2020
  Namens de samenwerkende beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd: Wij blijven zo goed mogelijk hulp verlenen: juist nu!
    Wij blijven zo goed mogelijk hulp verlenen: juist nu! Kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties hebben tijdens deze coronacrisis harder dan ooit hulp nodig. Zeker nu plekken die normaal ondersteuning, afleiding of veiligheid kunnen bieden, zoals scholen, dagbesteding en opvangcentra, grotendeels dicht zijn. Wij als...
 3. 20 maart 2020
  Effectief werken in de jeugdsector: producten over alliantie, cliënt- en professionalfactoren
  KenVaK heeft geparticipeerd in het ZonMw-programma 'Effectief werken in de jeugdsector: Algemeen werkzame factoren'. Binnen dit programma stonden de werkzame factoren binnen de jeugdsector centraal. Onlangs werden inzichten en aanbevelingen van deze studies gebundeld en wenselijke vervolgstappen geformuleerd voor het werkveld,...
 4. 06 december 2019
  Oproep vaktherapeuten voor de landelijke Schrapweek Jeugd
  Ben jij ook veel tijd kwijt aan administratie? Dit kan zorgen voor een hogere werkdruk en het kan negatieve gevolgen hebben voor het plezier dat jij in je werk hebt. Het actieplan [Ont]Regel de Zorg heeft als doel dat zorgprofessionals zoals jij minder regeldruk ervaren in hun dagelijkse werk en meer tijd hebben voor de...
 5. 11 november 2019
  Platform Voordejeugd.nl gelanceerd met Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd
  Partners in de jeugdsector hebben een gezamenlijk platform gelanceerd waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering en versnelling in de zorg voor jeugd. Onder de vlag van het programma Zorg voor de Jeugd hebben deze partijen zich gecommitteerd aan het...
 6. 10 oktober 2019
  Cao-akkoord voor de jeugdzorg
  Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. De FBZ behartigt de werknemersbelangen namens vaktherapeuten en andere (para)medische beroepsgroepen. Het gaat hierbij ook om de verschillende cao's waar je als vaktherapeut onder kunt vallen. FBZ heeft met de werkgeversdelegatie van Jeugdzorg Nederland gesproken over een nieuwe cao Jeugdzorg met...
 7. 27 juni 2019
  Projectvoorstel 'Evidence Gap Map Vaktherapie' voor de forensische jeugdzorg goedgekeurd!
  Onder leiding van Susan van Hooren, hoogleraar Vaktherapie, is een projectvoorstel ingediend ten behoeve van de call 'Inventarisatie literatuur en onderzoeksbehoeften vaktherapie'. Het voorstel is getiteld 'Evidence Gap Map Vaktherapie'. Inmiddels is dit voorstel goedgekeurd en kan het project uitgevoerd worden. Het project...
 8. 27 juni 2019
  Jeugdzorg: acties en landelijke staking 2 september 2019
  De vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben 750 miljoen euro geëist om de tekorten in de jeugdzorg aan te vullen en 200 miljoen euro voor arbeidsvoorwaarden. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat niet in op het ultimatum van deze vakbonden. De minister liet weten dat...
 9. 25 juni 2019
  Vakmanschap voor jeugdprofessionals
  Jeugdzorg Nederland, Associatie voor Jeugd, Associatie Wijkteams en NJi hebben in maart een inspiratiesessie georaniseerd over vakmanschap. Bestuurders, beleidsmakers en jeugdprofessionals kwamen bij elkaar.  Of je nu generalist bent of specialist, in een vrijwillig of gedwongen kader je vak uitoefent, de transformatie en het...
 10. 11 juni 2019
  FVB ondertekent Manifest voor het Kind
  Een op de tien kinderen krijgt te maken met tijdelijke of langer durende problemen in het gezin of met zichzelf. Deze kinderen hebben voor korte of lange tijd extra hulp, zorg en ondersteuning nodig. Wij maken ons als FVB samen met andere partijen zorgen over die extra hulp, zorg en ondersteuning. Over het aanbod, de beschikbaarheid ervan en de...
 11. 08 maart 2018
  Petitie om knelpunten jeugdzorg op te lossen
  FBZ, CNV, FNV en Jeugdzorg Nederland zijn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen samen een online petitie gestart om de knelpunten in de jeugdzorg aan te kaarten. Met deze actie willen ze duidelijk maken dat de aanbestedingswaanzin, werkdruk, focus op lage tarieven en de administratieve lasten het werkplezier van jeugdzorgprofessionals in...
 12. 30 januari 2018
  Patiënten niet tevreden over Wmo en jeugdzorg
  Patiënten zijn niet tevreden over de Wmo en de jeugdzorg. De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam en de ondersteuning is lang niet altijd passend. Een kwart van de aanvragers van jeugdzorg krijgt die zelfs helemaal niet. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Patiëntenfederatie...
 13. 04 april 2017
  Transitie Autoriteit Jeugd: mooie ontwikkelingen in jeugdhulp, maar nog veel te doen
  De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) is een onafhankelijke commissie. De TAJ is ingesteld om te zorgen dat organisaties en gemeenten voldoende gelegenheid krijgen om tot inkoopafspraken te komen die de continuïteit en hulp aan jeugdigen verzekeren, en voorkomen dat functies die niet gemist kunnen worden verdwijnen bij de overdracht...
 14. 22 december 2015
  Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe Cao Jeugdzorg
  FBZ heeft met de andere werknemersorganisaties na 11 onderhandelingsronden een onderhandelaarsakkoord gesloten met Jeugdzorg Nederland. Er is lang en intensief onderhandeld voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. Belangrijke factor hierin is dat de sector naast bezuinigingen en de transitie met financiële onzekerheden te maken heeft.  ...