bongo.png

In deze film zijn fragmenten te zien uit muziektherapie en beeldende therapie en komen cliënten, mantelzorgers en medisch hulpverleners aan het woord over hun ervaringen met muziektherapie en de toegevoegde waarde hiervan in de oncologische zorg.