accordeon.png

7 november 2017

muziekkussen voor ouderen dementie erkend als goed onderbouwde interventie
Muziekkusseninterventie biedt houvast voor ouderen met dementie

De erkenningscommissie ouderenzorg van Vilans heeft de interventie Muziekkussen erkend als ‘goed onderbouwd’. De interventie is ontwikkeld door muziektherapeute Annemieke Raven - de Vries van Zorgspectrum het Zand en heeft als doel nachtelijke onrust te verminderen bij oudere mensen met dementie op psychogeriatrische verpleegafdelingen. Ook zorgt het kussen voor een positieve beleving.

Nachtelijke onrust komt veel voor bij oudere mensen met dementie: innerlijke onrust die leidt tot ondoelmatig en repeterend gedrag. De onrust kan zowel bij het naar bed gaan als later in de nacht optreden en heeft verschillende oorzaken, zoals cognitieve problemen, emotionele factoren, geluid van zorgmedewerkers of een slechte slaaphygiëne.

Inspelen op emotionele factoren
De Muziekkusseninterventie speelt in op de emotionele factoren die een rol spelen bij het ontstaan van nachtelijke onrust, zoals behoefte aan geborgenheid of het ervaren van spanning. Het kussen maakt gebruik van (non-)cognitieve restvermogens van mensen met dementie. Tot in een laat stadium van hun ziekte kunnen zij muziek herkennen. Het geeft ze houvast, herkenning en daarmee een veilig gevoel. De muziek heeft rustgevende kenmerken en wordt afgestemd op de voorkeur van de oudere. Dit zorgt voor een positieve beleving.

11 augustus 2017 | NRC - Zomerserie Muziek! | door Gemma Venhuizen

Muziek beïnvloedt menselijke emoties en heeft aantoonbaar therapeutisch effect. Maar hoe het precies werkt is onduidelijk.

Lees hier het artikel op nrc.nl

Zomerserie-muziektherapie-NRC

8 april 2017 | Dagblad van het Noorden

Muziek maken kan mensen uit hun depressie helpen, zo blijkt uit buitenlandse rapporten. Muziektherapeute Sonja Aalbers uit Assen onderzoekt of dat ook voor sombere jonge Nederlanders geldt. Een gesprek over de woordeloze kracht van muziek. “Niet iedereen komt met praten bij zijn gevoel terecht.”

Klik hier voor het volledige artikel. (PDF)

3 december 2016 | NOS op 3

Zangeres Kim Erkens van 32 gaat met haar project Vergeet-mij-liedje langs bij dementerende ouderen. Wat kan helpen is muziek, dus laat ze familieleden een nummer kiezen dat een betekenis heeft en Kim draagt het dan voor.

De 71-jarige Peter zorgt dag en nacht voor zijn zwaar demente vrouw Tilly. Een zware taak, zegt hij, maar gelukkig is er de muziek van Kim. "Daar wordt ze rustig van, dat is heel wonderlijk."

Samen met Kim gingen we op bezoek bij Peter en Tilly op hun woonboot in Amsterdam. Peter wilde graag het nummer Waltzing Matilda voor Tilly horen:


Muziek helpt bij dementie, is bewezen. In 2015 verscheen een groot onderzoek over het effect van muziek op de hersenen van dementerenden. Daaruit blijkt dat delen van de hersenen waar muziek wordt opgeslagen 'oplichten' zodra iemand een bekend nummer hoort.

Een groep Nederlandse wetenschappers onderzoekt daarom wat het effect is van muziektherapie bij demente ouderen. "Daardoor ervaren ze bijvoorbeeld minder pijn", zegt projectleider Susan van Hooren van de Hogeschool Zuyd in Heerlen.

Volgens Van Hooren zijn zorgverleners zich lang niet altijd bewust van het effect van muziek. "Of ze weten niet welk nummer goed werkt. Niet iedereen heeft een fijne herinnering aan schlagers, bijvoorbeeld."

In deze film zijn fragmenten te zien uit muziektherapie en beeldende therapie en komen cliënten, mantelzorgers en medisch hulpverleners aan het woord over hun ervaringen met muziektherapie en de toegevoegde waarde hiervan in de oncologische zorg.

Najaar 2016 | Attent Magazine 3-2016

Muziektherapie: kinderen hebben er baat bij

De behandeling van kinderen met kanker vraagt niet alleen om de beste medische zorg, maar ook om gespecialiseerde psychosociale zorg. Wanneer een kind de diagnose kanker krijgt, moet het leren omgaan met een extreem stressvolle situatie. Dit kan gepaard gaan met onzekerheid, controleverlies, bedreiging van het zelfbeeld, apathie, verbittering, verwarring, onmacht, verdriet en woede. Voor het verwerkingsproces tijdens of na een ernstige ziekte is het erg belangrijk dat een kind zijn angsten, ervaringen en gedachten kan uiten. Dit kan op verbale wijze, maar ook via creatieve middelen zoals muziek.

Klik hier voor het volledige artikel, overgenomen uit Attent magazine, nr. 3-2016. Attent is het kwartaalblad van de Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker'. Meer info over deze vereniging: www.vokk.nl