gong.png

april 2014 - 'de Psycholoog' tijdschrift van het NIP, themanummer muziek

Muziektherapie heeft positieve effecten voor mensen met dementie en kinderen met autismespectrumstoornissen, maar ook voor geweldplegers met een psychische stoornis. Dat concluderen psycholoog Susan van Hooren en haar collega’s in De Psycholoog, dat in de maand april in het teken staat van muziek.  

Muziek helpt mensen met dementie

Muziek is één van de laatste dingen die uit het geheugen vertrekt. Vaak komen naar aanleiding van muziek allerlei herinneringen naar boven, waardoor het een middel is om weer contact te kunnen maken. Muziek kan de stemming positief beïnvloden. Ook voor mensen met dementie in een vergevorderd stadium.

Muziek helpt kinderen met autisme

Kinderen met autismespectrumstoornissen biedt muziektherapie de mogelijkheid om sociale interactie te bevorderen door zich te baseren op de voorspelbaarheid van muzikale structuren.

Lees meer Muziek effectief in therapie.