accordeon.png

cover musicofiliaOliver Sacks (editie november 2010) - Musicofilia.

Muziek is niet alleen iets van het hart maar ook iets van het brein. Aan de hand van bijzondere ziektegeschiedenissen laat Oliver Sacks in MUSICOFILIA zien welke invloed muziek op het brein heeft. De verhalen zijn ontroerend, fascinerend en bovendien zeer verhelderend.

Verhalen over muziek en het brein. Meulenhoff. ISBN 9789029085038.