tokkelen.png

 

Cover Muziek en schema - schema en muziekVerburgt, Jack (2010): Muziek en schema - schema en muziek. Wat kunnen muziektherapie en schematherapie voor elkaar betekenen?

ISBN: 978-90-72482-16-7. Prijs: € 15,00.

Dit boek behandelt, als eerste publicatie in Nederland, de vraag wat muziektherapie en schematherapie voor elkaar kunnen betekenen, en welke eisen aan een muziektherapeut worden gesteld die schematherapie binnen zijn vakgebied wil gebruiken. Na een korte schets van theorie en methoden uit de schematherapie geeft de auteur een uitgebreid overzicht van werkvormen en methodieken die door muziektherapeuten gebruikt worden bij het werken met schematherapie. De beschrijvingen zijn voorzien van talloze voorbeelden en didactische aanwijzingen.

Ter verdieping is een hoofdstuk met gevalsbesprekingen toegevoegd. Gastauteur Eelco Muste voorziet het boek van een kritische slotbeschouwing waarin hij de muziektherapeutische methodieken vanuit psychotherapeutisch oogpunt belicht.

Een uitgave van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in de reeks Vaktherapeutische verkenningen. Dit boek bestellen? Neem contact op met: secretariaat.vaktherapie [at] han.nl, telefoonnummer: 024-3531500.