gitaar.png

 

Cover Muziek en schema - schema en muziekVerburgt, Jack (2010): Muziek en schema - schema en muziek. Wat kunnen muziektherapie en schematherapie voor elkaar betekenen?

ISBN: 978-90-72482-16-7. Prijs: € 15,00.

Dit boek behandelt, als eerste publicatie in Nederland, de vraag wat muziektherapie en schematherapie voor elkaar kunnen betekenen, en welke eisen aan een muziektherapeut worden gesteld die schematherapie binnen zijn vakgebied wil gebruiken. Na een korte schets van theorie en methoden uit de schematherapie geeft de auteur een uitgebreid overzicht van werkvormen en methodieken die door muziektherapeuten gebruikt worden bij het werken met schematherapie. De beschrijvingen zijn voorzien van talloze voorbeelden en didactische aanwijzingen.

Paula Irik & Irene Maijer-Kruijssen (2010) - Sprekende handen.
Een methodiek voor ontmoetingsgroepen met dementerende mensen

cover sprekende handen

Paperback incl. DVD, 161 pagina’s | ISBN 978 90 313 8070 1| Prijs €44,99.

Sprekende handen is een werkboek voor ontmoetingsgroepen met dementerende mensen, wonend op psychogeriatrische afdelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Klik hier
voor het persbericht.
Klik hier voor de boekrecensie op de website van Innovatiekring Dementie.
Klik hier voor een interview met de auteurs in het Tijdschrift voor Verzorgenden van juni 2010.

cover musicofiliaOliver Sacks (editie november 2010) - Musicofilia.

Muziek is niet alleen iets van het hart maar ook iets van het brein. Aan de hand van bijzondere ziektegeschiedenissen laat Oliver Sacks in MUSICOFILIA zien welke invloed muziek op het brein heeft. De verhalen zijn ontroerend, fascinerend en bovendien zeer verhelderend.

Verhalen over muziek en het brein. Meulenhoff. ISBN 9789029085038.

Marlies Brandt (2007) - Overpijnzingen

Boek + CD. Uitgave van Atlant Zorggroep. ISBN:  90-9021056-3 geb., 978-90-9021056-8 geb. 
Te bestellen via M.Elijzen [at] atlant.nl

Persoonlijke liedteksten van cliënten met de ziekte van Huntington, bijeengebracht door Marlies Brandt, muziektherapeut.

8 maart 2007 | De Stentor

'Overpijnzingen', een liedbundel over een ongeneeslijke rotziekte. Marlies Brandt presenteert vandaag haar liedbundel 'Overpijnzingen'. De titel verwijst naar zowel 'overpeinzingen' als 'over pijn zingen'. 
De muziektherapie is bedoeld om patiënten te stimuleren om te communiceren en om te helpen bij het verwerken van hun ziekte. De ziekte van Huntington is een erfelijke neurologische aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. Patiënten krijgen daardoor een reeks lichamelijke en geestelijke stoornissen.

Henk Smeijsters, red. (2006) - Handboek Muziektherapie.

Boek + CD. Bohn Stafleu van Loghum ISBN 90 313 4517 2

Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen.

cover muzikale gezinssculpturen

Jack Verburgt (2007) - Werken met muzikale gezinssculpturen.

In dit boek wordt de gezinssculptuur als muzikale werkvorm binnen de therapeutische behandeling van onder meer persoonlijkheidsstoornissen beschreven.

Bij de gezinssculptuur wordt met behulp van muziekinstrumenten in de ruimte een beeld neergezet dat weergeeft hoe iemand de betrekkingen in zijn of haar familie waarneemt. Door de instrumenten te gaan bespelen worden de betrekkingen in dat gezin hoorbaar en zichtbaar en komt de bijbehorende emotionele lading naar boven. De werkvorm biedt mogelijkheden om te komen tot inzicht in de achtergrond van de eigen problematiek en een nieuwe kijk op de eigen sociale realiteit c.q. de betekenisvolle relaties. Van daaruit kunnen concrete veranderingen doorgevoerd worden. Veranderingen komen tot stand door de wisselwerking van doen, denken en voelen.

Jack Verburgt is in 1983 afgestudeerd als pedagoog aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1989 voltooide hij de studie muziektherapie aan het conservatorium te Enschede. Sindsdien werkt hij, als muziektherapeut, bij GGZ-instelling de Gelderse Roos en GGZ Oost-Brabant.

Interne uitgave van de Gelderse Roos. Te bestellen via: Jack Verburgt verburgt1956[at]gmail.com.

Boekrecensie door Gerben Roefs.

cover interventies van vaktherapeutenBarbara Krantz (2006) - Interventies van vaktherapeuten.

Onderzoek naar de uitvoering van pragmatisch-structurerende werkvormen in de GGZ. Interne uitgave Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

ISBN-10: 90-72482-00-X. ISBN-13: 978-72482-00-6.
Te bestellen via info [at] han.nl
Samenvatting

logo authentic voicesSylka Uhlig (2006) - Authentic Voices, Authentic Singing: A Multicultural Approach to Vocal Music Therapy.
ISBN: 978-1-891278-440
E-ISBN: 978-1-891278-88-4
Lees meer