Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling: factsheet 'Partnerschap tussen melders en Veilig Thuis' beschikbaar

11 februari 2019

Sinds 1 januari 2019 is het afwegingskader in de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Het project 'Afwegingskader in de Meldcode' is inmiddels geëindigd. In samenwerking met Veilig Thuis is er nog een factsheet ‘Partnerschap tussen melders en Veilig Thuis’ gepubliceerd. Deze factsheet is de opbrengst van een leertafel met professionals uit het cluster pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals en Veilig Thuis. Tijdens deze leertafel is kennis en ervaring uitgewisseld en is besproken wat wel en niet werkt in het proces van melden, hoe professionals/
melders hun afwegingskader in de meldcode kunnen gebruiken en wat wenselijk is in het contact tussen melder en Veilig Thuis. Deze factsheet kan je helpen om jouw professionele rol goed te vervullen. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht