gong.png

Het RAAK onderzoek Vaktherapie in de JJI en GJ is verkozen tot Praktijkgericht onderzoek van het jaar 2011. Tijdens het landelijke congres van de hbo-raad op 19 april 2011 werd de prijs uitgereikt door de voorzitter van de HBO-raad, dr. Guusje ter Horst.

Uit het juryrapport:

"Het lectoraat KenVaK van de Hogeschool Zuyd heeft gehoor gegeven aan een „noodkreet‟ uit de praktijk van vaktherapeuten in Justitiële Jeugdinrichtingen en de Gesloten Jeugdzorg, en tegelijkertijd een impuls gegeven aan het onderwijs in deze sector. Dit baanbrekende onderzoek heeft ervoor gezorgd dat vaktherapeuten hun ervaringskennis hebben geëxpliciteerd en hun werkwijze hebben geoptimalieerd. Ze hebben nieuwe interventies ontwikkeld om jeugdcriminaliteit te voorkomen, die vervolgens succesvol aan de praktijk zijn getoetst. De resultaten van het onderzoek zijn via diverse kanalen breed verspreid, zowel nationaal als internationaal, en behalve in wetenschappelijke artikelen ook in handboeken voor praktijkbeoefenaren. De jury is zeer te spreken over de wijze waarop docenten en studenten bij het onderzoek zijn betrokken. Het verwerken van de inzichten uit het onderzoek in het opleidingscurriculum en de ontwikkeling van een nascholingstraject voor vaktherapeuten zorgen ervoor dat de impact van dit onderzoek duurzaam is."