gong.png

logo FVBDe ALV van de FVB heeft tijdens haar vergadering in december 2010 besloten tot collectieve toetreding tot de Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) per 1 januari 2011. Dit stond al enige tijd op het wensenlijstje van de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen NVBT, NVDAT, NVDT en NVvMT. De NVPMT is al jaren lid van de FBZ.

Wat doet de FBZ ?

De collectieve belangenbehartiging voor o.a. de volgende CAO’s:

 • Ziekenhuizen
 • Gehandicaptenzorg
 • Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Gezondheidscentra
 • Universitaire Medische Centra
 • Nederlandse Universiteiten

Welke diensten levert de FBZ ?

 • Onderhandelingen bovengenoemde CAO’s.
  CAO-leden van de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen worden geïnformeerd over de onderhandelingen en mogen stemmen over het onderhandelingsresultaat.

 • Onderhandelingen sociale plannen bij reorganisaties.
  CAO-leden van de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen worden geïnformeerd over de onderhandelingen en mogen stemmen over het onderhandelingsresultaat.

 • Beantwoorden van vragen van CAO-leden van de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen over CAO’s en sociale plannen voor zover het de collectiviteit betreft.
  Bijvoorbeeld vragen over hoe een CAO-artikel of paragraaf in het sociaal plan moet worden uitgelegd.
 • Als lid van de FBZ ontvangt de FVB veel interessante informatie over ontwikkelingen binnen de CAO’s, FWG, reorganisaties etc.

  N.B. De FBZ doet niet aan individuele belangenbehartiging. Daarvoor is er binnen de FVB en de NVPMT het Fonds Juridische Bijstand en/of kun je lid worden van een vakbond.

De FVB (in de persoon van Irene Rentenaar) krijgt een plek in het Algemeen Bestuur van de FBZ en heeft dus direct invloed op de vaststelling van de uitgangspunten voor de CAO onderhandelingen.

Oproep aan alle leden m.b.t. aansluiting FBZ

Voornamelijk van belang voor die leden die onder een van de hierboven genoemde CAO’s vallen. Wil je als lid van een van de beroepsverenigingen gebruik kunnen maken van bovenstaande diensten van de FBZ, dan is het van wezenlijk belang dat je in de ledendatabase de volgende gegevens invult:

- Werkgeversgegevens waar je in loondienst bent
- Informatie over de CAO waar je onder valt
- Salarisschaal waar je in zit

Deadline is 1 februari 2011. Na deze datum vindt er controle plaats van het ledenbestand door de FBZ. Na die datum kunnen alleen nog nieuwe leden doorgegeven worden.

Je kunt je gegevens op de volgende manier zelf wijzigen:
- Ga naar www.vaktherapie.nl
- Log in met je emailadres en wachtwoord
- Ga naar ‘persoonlijke gegevens’
Hier kun je de gevraagde velden invullen.

Mocht het niet lukken om zelf je gegevens te wijzigen, dan kan je contact opnemen met Cun van Heerden, penningmeester [at] nvvmt.nl