trommelende-handen.png

 

Een inventariserend onderzoek.

In het voorjaar van 2010 hebben veel van onze leden meegewerkt aan een enquête t.b.v. het afstudeeronderzoek van Marijke van Dorp naar de werkomstandigheden van muziektherapeuten in loondienst.

Met name is onderzocht hoe (on)geschikte therapieruimtes het werkplezier en de therapiemogelijkheden van de muziektherapeuten kunnen beïnvloeden. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek beschikbaar.

Klik hier voor de enquêteresultaten in PDF. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Marijke van Dorp, m.van.dorp @ altrecht.nl