Nieuwe modulebeschrijving: dramatherapeutische groepsbehandeling om sociale angst bij volwassenen te verminderen

08 oktober 2018

Auteur van deze module is Karin Hilderink. De module beschrijft dramatherapeutische groepsbehandeling om sociale angst bij volwassenen te verminderen. De interventie is erop gericht om cliënten met sociale angst hun veiligheids- en vermijdingsgedrag op te laten geven door te oefenen in rollenspel met angstopwekkende situaties.

Door van rol te wisselen wordt het zelfreflectieve perspectief gestimuleerd en kan de cliënt zichzelf op een vriendelijke manier leren coachen. Dit is helpend om verbondenheid met de groep aan te gaan en open gedrag te ontwikkelen door te delen over ervaringen en gevoelens. Hiermee wordt het rolrepertoire van de cliënt uitgebreid en kan hij ervaren dat het delen van informatie, emoties laten zien en het maken van fouten/blunders niet automatisch leidt tot afwijzing of afkeuring.

De cliënt doet positieve ervaringen op door samen iets te doen en kan zelfs plezier ervaren in contact met anderen. De gevolgen van de sociale angst op het interpersoonlijke gedrag wordt verminderd. Door eenmalig een sociaal trauma te bewerken heeft de cliënt in mindere mate last van zijn negatieve herinneringen in sociale situaties.

De volledige modulebeschrijving kun je vinden op de Databank Vaktherapie

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht