Brandbrief aan Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

21 november 2017

Vaktherapeuten lopen al ruim twee jaar aan tegen hardnekkige problemen bij veel gemeenten in Nederland. Vaktherapie is vaak onbekend bij ambtenaren en wijkteams. Het is hierdoor niet altijd vanzelfsprekend dat gemeenten vaktherapeuten contracteren of via een PGB vergoeden. Daarnaast stellen gemeenten aanvullende registratie-eisen. Samen met ouders zijn vaktherapeuten in veel gemeenten per cliënt ‘in gevecht’ met wijkteams, ambtenaren en wethouders om een (passende) vergoeding te krijgen. Reden voor ons als FVB om een brandbrief te sturen aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

De meest voorkomende knelpunten zijn:

  • Onjuist toepassen van de tenzij-regeling en daarmee onterechte eis van SKJeugd-registratie
  • Onbekendheid met de positie van vaktherapie binnen de jeugdhulp

Dit leidt tot:

  • Grote verschillen in tarieven voor vaktherapie van € 30,- per uur als (specialistische) begeleiding tot € 82,50 per uur als (specialistische) Jeugd GGZ. Daarnaast vergoeden niet alle gemeenten indirecte cliëntgebonden tijd.
  • Afwijzen van PGB-aanvragen. Er zijn gemeenten die stellen dat (vrijgevestigde) vaktherapie onder de Zorgverzekeringswet valt en niet onder de Jeugdwet. Er zijn gemeenten die vaktherapie enkel als onderdeel van zorg in natura bij een gecontracteerde instelling vergoeden. Er zijn gemeenten die aanvragen van ouders om vaktherapie middels een Jeugdwet-PGB te vergoeden ten onrechte afwijzen. 

Als FVB doen we een dringende oproep op de VNG om te komen tot een eenduidig beleid ten aanzien van vaktherapie in de Jeugdhulp in Nederland. De volledige brief kun je hier vinden. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht