FBZ sluit niet aan bij actiedag jeugdzorg op 15 maart 2022

02 maart 2022

FBZ onderhandelt namens de FVB over collectieve arbeidsvoorwaarden (cao's), zo ook de cao Jeugdzorg. Eind vorig jaar liepen de onderhandelingen voor deze cao vast. Met een ultimatumbrief aan Jeugdzorg Nederland hebben de vakbonden FNV, CNV en FBZ samen een uiterste poging ondernomen om tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao. In het ultimatum hebben ze opnieuw uiteengezet waarom de eisen van de jeugdzorgprofessionals niet meer dan redelijk zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat de arbeidsvoorwaarden voor de mensen die onder de cao Jeugdzorg vallen niet slechter worden. Helaas heeft Jeugdzorg Nederland laten weten niet in te gaan op de eisen van de bonden. 

Vakbonden FNV en CNV voeren op 15 maart 2022 een actiedag met het accent op het jeugdzorgstelsel. FBZ doet hier niet aan mee omdat deze vakbond zich uitsluitend wil richten op het cao-conflict tussen de cao-partijen. Dit betekent dat als je als vaktherapeut mee wil doen aan deze actiedag, dit uitsluitend in eigen tijd is. Je moet dus vrij nemen en op eigen kosten reizen. 

Meer weten? Zie de pagina FBZ.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht