Nieuwe productbeschrijving: PMT bij angst- en dwangstoornissen

08 december 2016

Deze productbeschrijving gaat over psychomotorische groepstherapie in een cognitief gedragstherapeutisch kader gericht op de vermindering van de met een angst- of obsessieve-compulsieve stoornis samenhangende klachten voor cliënten in de leeftijd van 18-65 jaar. De behandeling richt zich op het verminderen van de klachten.

Wanneer iemand een bedreigende situatie meemaakt, is een normale reactie het ontstaan van gevoelens van angst, spanning en onrust. Angst raakt de verschillende aspecten van de mens: het is een samenspel van voelen, denken, doen en lichamelijke reacties. Er is sprake van een angststoornis wanneer de angst blijft bestaan nadat aanpassing aan de bedreigende situatie heeft plaats gevonden of wanneer angst het normale dagelijkse leven verstoort terwijl de angst opwekkende situatie dit niet rechtvaardigt. In de praktijk kan dit leiden tot allerlei uiteenlopende klachten zoals onzekerheid, alles onder controle willen houden, smetvrees, poetsdrang, onveilig voelen op straat. Eén van de gemeenschappelijke kenmerken van cliënten met een angststoornis is dat zij angst voor lichamelijke sensaties hebben ontwikkeld, dit wordt genoemd ‘anxiety sensitivity’. Angst uit zich in allerlei lichamelijke en mentale spanningssignalen, die door de cliënt liefst vermeden worden. In het werken met deze doelgroep valt op dat cliënten gericht zijn op het nastreven van een goed gevoel (vrij van spanning, angst of paniek). Om zich goed te voelen, mijden cliënten situaties of plegen dwanghandelingen. Na jaren gebeurt dit op onbewust niveau: cliënten zijn zich niet meer bewust van de verkeerde interpretaties van lichamelijke signalen. Klik hier voor de volledige productbeschrijving. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht