Akkoord cao Jeugdzorg

16 juli 2017
De FBZ-achterban die in de jeugdzorg werkt, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Jeugdzorg 2017-2019. Afgelopen weken konden de leden hun mening kenbaar maken. Alle verenigingen, ook wij als FVB, hebben een positieve uitslag gemeld. FBZ zal daarmee de cao ondertekenen. Ook de achterbannen van de andere cao-partijen stemden in. 

Behalve structurele salarisverhogingen (per 1 juli 2017 met 1,65% en per juli 2018 met 2%) ontvangen werknemers tweemaal een eenmalige uitkering. In lijn met de salarisverhogingen wordt ook het bodembedrag van de vakantietoeslag verhoogd. Verder zijn er goede afspraken gemaakt over de aanpak van werkdruk in deze branche.
 
Ook wordt er geïnvesteerd in werkzekerheid en een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Dat is nodig omdat er sprake is van vergrijzing in de sector. Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd blijven het uitgangpunt. Ervaren werknemers moeten in staat gesteld worden het werk tot op hoge leeftijd vol te houden. Jonge werknemers blijken soms moeite te hebben hun draai te vinden in de jeugdzorg. Daarom zijn afspraken gemaakt om te investeren in het boeien en binden van jongeren. Onder andere worden jonge werknemers gekoppeld aan een ervaren werknemer uit de branche.
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht