Cao Jeugdzorg: onderhandelingen nieuwe cao gestart

17 november 2016

De huidige cao loopt eind december 2016 af. In oktober 2016 kwamen cao-partijen voor het eerst bijeen om te overleggen over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Tijdens het overleg zijn de inzetten uitgewisseld van werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland en de drie betrokken werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn. FBZ voert de onderhandelingen onder andere namens de FVB.

Gezond en plezierig werken 
In de gezamenlijke inzet van de werknemerspartijen staat gezond en plezierig werken voor iedereen in de jeugdzorg voorop. Werknemers zien zich mede door de invoering van de wet op de jeugdzorg en de overgang van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar de gemeenten al lange tijd geconfronteerd met grote veranderingen en de daarbij behorende onzekerheid. De hele sector jeugdzorg is en blijft in beweging. Doordat er onzekerheid is over financiering en werkgevers de risico’s daarvan afwentelen op werknemers worden er nog steeds te weinig arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aangeboden. De werkgelegenheid staat nog steeds onder druk waardoor er nauwelijks jongeren met enig uitzicht in de jeugdzorg instromen. De werkdruk in de jeugdzorg neemt, mede als gevolg van de toegenomen bureaucratie, nog steeds toe, er worden zwaardere eisen gesteld aan de professionaliteit van jeugdzorgwerkers, de werkzaamheden veranderen en er treedt branchevervaging op met bijvoorbeeld welzijn. De salarisontwikkeling in de jeugdzorg bleef de afgelopen jaren onder het gemiddelde van de salarisontwikkeling in Nederland. 

Afspraken 
De drie werknemersorganisaties willen in de komende cao afspraken maken over vermindering van de werkdruk, meer vaste banen, herverdeling van werk tussen generaties en een fatsoenlijke koopkrachtontwikkeling. Partijen streven ernaar voor het einde van het jaar een nieuwe cao te sluiten met een beperkte looptijd. Dan kunnen daarna afspraken gemaakt worden over de toekomst van de arbeidsvoorwaarden voor de jeugdzorg. 

Meer lezen
Inzet werkgever Jeugdzorg Nederland
Gezamenlijke inzet werknemersorganisaties
Huidige cao 2015-2016

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht