Steunmaatregelen voor jou als vrijgevestigd vaktherapeut

23 april 2020

Door de landelijke noodmaatregelen is reguliere zorg door vrijgevestigde vaktherapeuten grotendeels stil komen te liggen en zijn inkomsten grotendeels weggevallen. Het geheel aan rijksregelingen en de continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars zijn op dit moment niet genoeg om de continuïteit van vrijgevestigde vaktherapeuten te waarborgen. Als FVB hebben we ons in de afgelopen weken hard gemaakt voor ondersteuning van vrijgevestigde vaktherapeuten gedurende de COVID-19 crisis. In een brief aan minister De Jonge hebben we daarom een noodoproep gedaan om duidelijk te maken dat vaktherapeuten tussen de wal en het schip vallen bij alle steunmaatregelen. Dit brengt de continuïteit en kwaliteit van vaktherapie in gevaar.

In de brief hebben we de volgende punten benadrukt:

  • Vrijgevestigde vaktherapeuten komen niet of nauwelijks in aanmerking voor de rijksregelingen (TOGS, NOW, TOZO);
  • Voor de continuïteitsbijdrageregeling geldt een drempel van € 250,- per verzekeraar per maand. Door de omzetversnippering bij vrijgevestigde vaktherapeuten kan dit leiden tot het niet gecompenseerd krijgen van een noemenswaardig gedeelte van de omzet.  
  • Gemeenten wijken af van landelijk advies om zorgaanbieders door te betalen;
  • Digitale zorg is, door de aard van de zorgverlening, geen volwaardig alternatief. Met als gevolg uitstel van zorg en langere zorgtrajecten.

Oproep

Als FVB zetten we ons in om ervoor te zorgen dat je als vrijgevestigd vaktherapeut in aanmerking komt voor de steunmaatregelen. Wij roepen jou als vrijgevestigd vaktherapeut op om eventuele problemen of vragen met ons te delen zodat we deze mee kunnen nemen. Je kunt ons mailen via info@vaktherapie.nl.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht