FVB-statement Steunmaatregelen voor de vaktherapeut

08 april 2020

De uitbraak van het coronavirus raakt de samenleving hard. Dit heeft onder meer gevolgen voor de wijze waarop zorg kan worden verleend. Door de landelijke noodmaatregelen is reguliere zorg door vrijgevestigde vaktherapeuten en andere zorgverleners grotendeels stil komen te liggen. Direct patiëntencontact is sterk beperkt. Hierdoor dreigt de continuïteit van praktijken in gevaar te komen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft 5 april jl. een duidelijk signaal afgegeven door steunmaatregelen voor zorgaanbieders aan te kondigen. Deze steunmaatregelen zijn echter onvoldoende uitgewerkt om te kunnen concluderen of de continuïteit van eerstelijns praktijken is gewaarborgd. In de komende periode zullen wij als FVB ons daarom sterk maken voor maximale duidelijkheid en waar nodig aansturen op nadere uitwerking en/of aanvullende steunmaatregelingen om daarmee de continuïteit van praktijken veilig te stellen.

Ons standpunt

Vaktherapie is een essentieel onderdeel van het zorglandschap. De behandeling van cliënten vindt plaats op vele sectoren binnen de zorg en het sociaal domein. De continuïteit en kwaliteit van dit deel van de behandeling, op welke plek dan ook, moet worden gewaarborgd. Niet alleen gedurende deze crisis, maar ook naderhand. Het voortbestaan van eerstelijns praktijken is daartoe noodzakelijk, temeer omdat deze praktijken een onmisbare schakel zijn in de ketens van ggz en jeugdzorg. De continuïteitsbijdrage-regeling van ZN (Zorgverzekeraars Nederland) zou hierin moeten voorzien, maar wij zien als FVB een aantal (mogelijke) knelpunten, ook in de samenloop met de Rijksregelingen:

  • slechts een deel van de therapieën kan op afstand worden aangeboden, gezien de aard van de interventies;
  • veel praktijken zijn kleinschalig opgezet. Hier moet in de uitwerking rekening  mee worden gehouden;
  • veel vaktherapeuten hebben een praktijk aan huis. Dit moet geen obstakel zijn om aanspraak te maken op de Rijksmaatregelen.

Namens de aangesloten beroepsverenigingen zullen wij bij VWS, NZa en ZN inzetten op een verduidelijking van de aangekondigde steunmaatregelen. Waar nodig zullen wij aansturen op een passende uitwerking en/of aanvullende steunmaatregelen die recht doen aan de situatie van vaktherapeuten met een eigen praktijk. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij dit vanzelfsprekend met jullie delen.

Oproep

Wij zullen als FVB waar mogelijk op korte termijn duidelijkheid scheppen omtrent de uitwerking van de steunmaatregelen. Wij roepen vrijgevestigde vaktherapeuten op om eventuele problemen en/of vragen met ons te delen via de gebruikelijke FVB-kanalen zodat deze meegenomen kunnen worden. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht