Nieuw verschenen module: Zachtjes balen met Toontje - regulatie van spanning en boosheid bij frustratie door dramatherapeutische behandeling voor ouder en kind

19 november 2019

In de module Zachtjes balen met Toontje gaat het om de regulatie van spanning en boosheid bij frustratie door middel van dramatherapeutische behandeling voor ouder en kind met behulp van een handpop. De auteurs zijn Martijn Hell, Myra Vojtechovsky, Tamar Wilding, Jacqueline Hilbers en Annet Warringa.

De behandeling is gericht op het reguleren van spanning en boosheid en het versterken van adequaat gedrag van ouder en kind bij frustratie van het kind. Deze methodiek wordt specifiek ingezet op het kind (6-9 jaar) en diens ouder(s).

Door middel van een vraaggesprek en spelobservatie met ouder en kind worden beschermende en belemmerende factoren bij het reguleren van boosheid en spanning geïnventariseerd. Deze factoren worden vervolgens in een terugkoppeling met ouders besproken en daarna wordt hen een behandelvoorstel gedaan. Hierna volgt een psycho-educatie sessie voor ouders over regulatie van spanning en boosheid aan de hand van afbeeldingen van een spanningsmeter en een boosheidsmeter. Daarna volgen er 5 ouder-kind speelsessies samen met de therapeut die interventies pleegt met behulp van schildpad-handpop Toontje. Toontje worstelt met regulatie van spanning en boosheid en vraagt het kind en de ouder om raad. Samen oefenen ze door praten en spelen met specifiek gewenst gedrag bij frustratie om de omgang met spanning en boosheid te verbeteren. Tot slot wordt er in een evaluatie met ouders bekeken wat gewerkt heeft en wat in de toekomst nodig is om de regulatie van spanning en boosheid langdurig te versterken. 

Meer lezen? Klik dan hier. Alle producten en modules kun je vinden in de Databank Vaktherapie.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht