Nieuwe cao Gehandicaptenzorg

10 oktober 2019

Werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao met werkgeversorganisatie VGN. Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. De FBZ behartigt de werknemersbelangen namens vaktherapeuten en andere (para)medische beroepsgroepen. Onderhandelaar Maaike Langerak over de nieuwe cao Gehandicaptenzorg: “Behalve materiële afspraken hebben we afspraken gemaakt over het terugdringen van werkdruk. Bijvoorbeeld is expliciet opgenomen dat werknemers op een vrije dag het recht hebben onbereikbaar te zijn voor werk.”

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar, gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2019 en loopt tot 1 oktober 2021. Als werknemer krijg je in 2020 een structurele loonsverhoging van 3,4% en in 2021 van 3,15%. Vanaf december 2019 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 1,28%, waarmee het structureel een volledige dertiende maand wordt. Gedurende de looptijd van de cao volgt verder een serie eenmalige uitkeringen van ruim 4 procent.

Nieuw is verder dat jouw werkgever de kosten die je maakt voor (her)registratie vergoedt als hij van jou als werknemer verwacht dat je je inschrijft in een kwaliteitsregister van een partner binnen de werknemersfederatie FBZ. Voor jou als vaktherapeut gaat het dan om het Register Vaktherapie. Wij zijn als FVB aangesloten bij de FBZ. Ook wordt expliciet in de cao opgenomen dat organisaties in hun scholingsplan ruimte moeten reserveren voor scholingskosten die voortvloeien uit registratie. Het onderhandelaarsakkoord bevat verder een pleidooi voor het vastleggen van de invloed van zorgprofessionals op het zorginhoudelijk beleid van een organisatie. 

Werk je als vaktherapeut in de gehandicaptenzorg, dan kun je binnenkort jouw stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord. Alleen met voldoende instemming zal FBZ het akkoord omzetten in een nieuwe cao. Let op dat jouw gegevens wel up-to-date zijn! Deze kun je zelf bijhouden in 'Mijn profiel'. Onder welke cao je valt, kun je aangeven in de tab 'Werkgever'.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht