Nieuw verschenen productbeschrijving: dramatherapeutische groepsbehandeling voor jongeren met ASS

10 oktober 2019

Ik Inzicht is een productbeschrijving van dramatherapeutische groepsbehandeling voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS) ter bevordering van hun identiteitsontwikkeling. Auteurs zijn C. Broers, R.van Epen en L. Persoon. 

Jongeren met ASS hebben moeite met inzicht in sociale relaties (opbouwen en onderhouden), verbale en non-verbale communicatie, emoties uiten en herkennen, het inleven in een ander (Theory of Mind) en het komen tot wederkerigheid. Hierdoor lopen zij vaak vast in één of meer van de drie leefmilieus: thuis, school/werk en vrije tijd. In het contact met leeftijdgenoten ontwikkelen jongeren hun zelfbeeld en identiteit. Doordat het contact met leeftijdgenoten gebrekkig is bij jongeren met ASS, is daarmee tevens de identiteitsontwikkeling incompleet. Als de identiteitsontwikkeling van de jongere onvoldoende tot stand komt, bestaat het risico dat de jongere in een sociaal isolement terecht komt door bijvoorbeeld gedragsproblemen in groepsverband of schooluitval, er misbruik van psychoactieve stoffen ontstaat of stagnatie in ontwikkelingstaken.

Deze interventie beschrijft hoe dramatherapeutische groepsbehandeling ingezet kan worden voor deze doelgroep met als doel de identiteitsontwikkeling te bevorderen. De behandeling bestaat uit 15 sessies van 45 minuten met een frequentie van twee bijeenkomsten per week. De besloten groep bestaat uit maximaal 6 jongeren. Ik inzicht werkt met thema’s waarin verschillende aspecten van identiteitsontwikkeling worden behandeld. Deze komen in vaste volgorde aan bod: introductie, uiterlijk en lichaam, karakter, ruimte en tijd, emoties, g-schema, non-verbale communicatie en afronding. 

Meer lezen? Klik dan hier.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht