Nieuwe productbeschrijving: beeldende therapie om recidive-risico te verminderen bij AD(H)D-problematiek van LVB-patiënten in forensische psychiatrie

05 april 2016

Dit product gaat over de inzet van beeldende therapie ter vermindering van het recidive-risico bij AD(H)D problematiek van volwassen patiënten met een licht verstandelijke beperking in de forensische psychiatrie. Auteurs zijn Gemmy Willemars, Carolin Burkard, Maartje Lavrijsen, Marie-Jozé van Drie, Beatrix Verhofstad, Sanne Peters, Soley Omarsdottir, Marjan Helmich en Johanneke Kottelenberg.

Dit product wordt als groepstherapie aangeboden waarbij individuele beeldende opdrachten worden uitgevoerd in een groep van maximaal 6 patiënten. Patiënten ervaren middels de omschreven beeldend therapeutische interventie meer grip op hun impulsieve gedrag. Dit heeft een positieve invloed op het zelfbeeld. Doordat ze externe prikkels leren uitschakelen en door de vaste werkstructuur van de Stop-Denk-Doe-Methode kunnen ze hun aandacht beter vasthouden en richten op het handelen. Hierdoor kunnen ze gericht naar een doel werken. Door het toepassen van positieve copingvaardigheden leert de patiënt een probleem adequaat te benaderen en hierbij steun te vragen in zijn omgeving. In de laatste fase van de therapie kan de patiënt experimenteren met deze nieuwe vaardigheden. Op deze manier verandert de ervaring, de beleving, het voelen en het denken over zichzelf.

Kijk hier voor de volledige productbeschrijving.

Er is een overzicht met alle producten. Klik in het overzciht op de titel om naar de beschrijving zelf te gaan. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht