Onduidelijkheid naar aanleiding van circulaire Zorgverzekeraars Nederland

02 februari 2017

Zorgverzekeraars Nederland heeft een circulaire verspreid aan de directies van alle zorgverzekeraars. Het gaat over een gezamenlijk advies over het wel of niet voldoen van therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk. In de ggz worden deze therapieën toegepast, maar ze zijn niet geduid door Zorginstituut Nederland (ZiNL). Het gaat hierbij ook om vaktherapie.

Als FVB merken we dat deze circulaire onduidelijkheid geeft. Hieronder lichten we de circulaire toe wat vaktherapie betreft.

  • De vaktherapieën zijn opgenomen in categorie C: ‘Interventies binnen de GGZ die niet als monotherapie voldoen, maar wel als beperkt onderdeel van een behandeling en behandeldoelen in het behandelplan en dus alleen dan vallen onder verzekerde zorg conform polisvoorwaarden.’ Als FVB zijn we blij met de opname van vaktherapie in deze categorie. Dit is gelukt mede dankzij onze inspanningen richting ZiNL naar aanleiding van hun rapport ‘Vaktherapie en dagbesteding in de geneeskundige GGz’ en ook omdat we als FVB werken aan de Generieke Module Vaktherapieën.
  • Deze circulaire heeft alleen betrekking op verzekerbare zorg vanuit de Zorgverzekeringswet. Voorwaarde voor vergoeding van vaktherapie in het kader van de Zorgverzekeringswet is dat vaktherapie onderdeel uitmaakt van een multidisciplinaire behandeling onder eindverantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar.

In het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ is de vraag ingebracht hoe deze circulaire zich verhoudt tot de activiteiten van het netwerk, zoals het ontwikkelen van zorgstandaarden en generieke modules. Zorgverzekeraars Nederland is lid van het Netwerk Kwaliteitontwikkeling GGZ.

We hopen je hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met ons via info@vaktherapie.nl

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht